Tyverier

Haveforening laver søndagstur

Sindal og Omegns Haveforening arrangerer i år igen en længere søndagstur, og i år går turen den 6. juli til området omkring Hobro, Randers og Mariager, hvor der venter flere gode oplevelser. Deltagelse koster 200 kroner, og prisen dækker både formiddagskaffe, entreer forskellige steder og en middag. Sidste frist for tilmelding til haveforeningen er den 1. juli. SINDAL Regulativer vedtaget Amtets udvalg for teknik og miljø har godkendt et tillæg til regulativet for Uggerby Å, der handler om en ændring i grødebeskæringen. I forhold til det forslag, som netop har været i offentlig høring, er der kun sket en mindre redaktionel ændring af indsigelser. Der kan klages over tillægsregulativet indtil den 23. juli til Skov- og Naturstyrelsen. SINDAL Indbrud En tyv er brudt ind i informationshuset på Sindal Markedsplads. Tyven havde knust en rude. Tyven var ikke så heldig med sit udbytte, for der var kun nogle tomme ølkasser samt nogle pengekasser. Også tomme.