Nørager

Haverslev Hallen i god gænge trods lille underskud

HAVERSLEV:Foreningen bag Haverslev Hallen har afviklet den årlige generalforsamling, og det foregik i hallens egne lokaler med deltagelse af kun 13 medlemmer. På generalforsamlingen kunne Jesper Andersen i sin formandsberetning fortælle om et år med kun mindre reparationer på bygningerne. Det skal dog ses i lyset af, at hallen et år tidligere investerede i en ny belægning på hele halgulvet. Ved årsskiftet fik hallen en ny bestyrer efter Morten Sache i skikkelse af Jens Olsen, og ifølge formanden har han allerede fået adskillige ting sat i orden i hallen. Ny opvarmning af hal Halbestyrelsen overvejer i øjeblikket, om det gamle fyringsanlæg skal skrottes og erstattes af en tilslutning til byens fjernvarmenet som en alternativ bedre økonomisk løsning. Efter at Haverslev Hallen er blevet energimærket, er der også skabt mulighed for at opnå billige lån til energiforbedrende foranstaltninger i bygningen. Udlejningen af hallen har i det forløbne år været rimeligt, men kan dog ifølge bestyrelsen øges yderligere. Af samme grund var der blandt deltagerne på generalforsamlingen forslag om samarbejde med kommunens øvrige sportshaller omkring udlejning. Nørager Kommune har givet halbestyrelsen svar på en forespørgsel om kommunalt tilskud, som bestyrelsen ønsker bliver ligeligt fordelt mellem alle haller. Af samme grund skal der nu udarbejdes en begrundet ansøgning for et større tilskud samtidigt med, at der forsøges etableret et møde med medlemmerne af kultur- og socialudvalget for at debattere emnet nærmere. Årsregnskabet viste et underskud på 51.000 kroner, primær på grund af at DGI Himmerland har lejet sig ind andre steder for arrangementer, der tidligere har været afviklet i Haverslev Hallen. På samme tid har der været færre indtægter fra kantinedrift og ved udlejning af hallens festsal. På valg til bestyrelsen var der genvalg til Kristian Lauridsen og Morten Thorup. Som suppleant blev valgt slagermester Torben Køhler.