Hjallerup

Haverslev IF"s ungdomsafdeling har fået ny formand

Joan Straa­rup stop­per nu ef­ter fire år, for­di hun som in­sti­tu­tions­le­der i øje­blik­ket er i gang med en om­fat­ten­de to-årig ef­ter­ud­dan­nel­se. AR­KIV­FO­TO

Joan Straa­rup stop­per nu ef­ter fire år, for­di hun som in­sti­tu­tions­le­der i øje­blik­ket er i gang med en om­fat­ten­de to-årig ef­ter­ud­dan­nel­se. AR­KIV­FO­TO

HAVERSLEV:Anstrengelserne på at finde en afløser for Joan Straarup på posten som formand for ungdomsafdelingen i Haverslev IF efter fire års virke lykkedes ikke i første omgang på det indkaldte forældremøde. I stedet kom tre nye ansigter med i ungdomsudvalget, nemlig Klaus Pedersen, Mads Madsen og Martin Jensen, så der nu er i alt syv i ungdomsafdelingen. De fire øvrige er Birgitte Johansen, Jytte Svoldgaard, Lene Knudsen, Steen Pedersen. Lene Knudsen har dog på et efterfølgende internt møde accepteret rollen som ny formand for ungdomsafdelingen. Vemodig afsked Den afgående formand Joan Straarup erkender, at det er vemodigt at stoppe og skulle skrive i klubbladet for sidste gang efter fire gode år. I hendes formandsperiode er der sket meget, bl.a. er der blevet etableret et aktivt ungdomsudvalg. Den væsentlige årsag til at hun har valgt at stoppe er, at hun som leder af den integrerede institution Tuen i Haverslev i øjeblikket er i gang med en toårig tidskrævende efteruddannelse. Den foregår sideløbende med det daglige arbejde som institutionsleder. Joan Straarup har dog ingen planer om at stoppe sit virke i Haverslev IF totalt, da hun fremover vil stå for bemandingsplanen i kantinen i Haverslev Hallen og hjælpe til ved byfesterne. Udesæsonen er i øvrigt slut for HIF"s fodbolds ungdomsafdeling og der er nu taget hul på indendørstræning. Både mikro og puslinge samt miniput, lilleput og drenge/piger har afviklet afslutningsfester med takketaler og ros til trænere, dommere og forældregruppen for deres frivillige indsats i sæsonen.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk