Lokalpolitik

Haverslevs herligheder sikres i lokalplan

FJERRITSLEV:Den er ikke stor, landsbyen Haverslev, men den rummer et hyggeligt landsbymiljø med gamle gårde og huse omkring et slynget vejforløb med kik ud over engene mod Limfjorden. Udkikkene er noget af det, der skal sikres gennem en bevarende lokalplan, som kommunalbestyrelsen i Fjerritslev nu har sendt ud i offentlig høring i otte uger. Også landsbyens gadekær og en mulighed for at udstykke et par byggegrunde mellem eksisterende huse er med i planen, og så er det planen at udpege de bevaringsværdige bygninger, hvor den nye kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune skal sige god for eventuelle om- og tilbygninger. Målet er først og fremmest at sikre landsbyens karakter som et lille helårssamfund med værdifuld natur rundt op, at der ved om- og tilbygninger sker en tilbageføring mod den oprindelige byggeskik, og at det værdifulde miljø bevares. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) glædede sig over, at borgerne i landsbyen har vist stor interesse for lokalplanen og i stort tal mødte op til et debatmøde og dermed har givet forvaltning og politikere et godt materale at arbejde videre med. Det bliver ikke Fjerritslev Kommune, der kommer til at færdigbehandle lokalplanen, men Jammerbugt Kommune.