Erhvervspolitik

Haves: Vækstforum - søges: Kvinder

200 mio. kr. fra valgkampen skal fordeles af Nordjyllands nye vækstforum, som i overmorgen holder sit første møde

Havde det ikke været for et par hundrede slagteriarbejdere i Hjørring, ville en lille snes mænd og fire kvinder næppe i overmorgen have sat sig til rette på amtsgården i Aalborg Øst. De udgør, i hvert fald indtil videre, det regionale vækstforum for Nordjylland. Sådan ét skulle regionen - og landets fire andre regioner - egentlig først have haft med virkning fra 2007, hvor den kommunale strukturreform træder i kraft. Men så meddelte bestyrelsen for Danish Crown 19. januar i år - dagen efter udskrivelsen af folketingsvalget - at slagteriet i Hjørring skulle dreje nøglen om. Inden der var gået et døgn, havde statsminister Anders Fogh Rasmussen stillet Nordjylland 200 mio. kr. i udsigt. Pengene skulle fordeles af et nordjysk vækstforum, hvis nedsættelse statsministeren samtidig lovede at fremrykke. Hvis altså han fortsatte på posten. Det gjorde han som bekendt, og nu indfries løftet om et nordjysk vækstforum. Tirsdag kl. 16.30 mødes medlemmerne for første gang, og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) flyver ind fra hovedstaden for at ledsage premieren med nogle velvalgte ord. Optakten til premieren har dog været lettere kaotisk. Bendt Bendtsen har sendt sine embedsmænd på overarbejde op til weekenden for at forhindre, at det ny vækstforum rummer alt for mange slips. Og samtidig har han valgt at åbne mulighed for at give plads til flere medlemmer end de 20, der i første omgang står på listen - forudsat dog, at de er af hunkøn! Regional strategi Vækstfora er et helt nyt begreb. Ifølge forliget mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, er formålet med det ny organ at forankre udviklingen af de lokale vækstvilkår i regionen. En væsentlig del af det konkrete arbejde - den lokale erhvervsservice - placeres dog i de nye, større kommuner. I Nordjyllands Amt har man i en årrække haft Nordjyllands Udviklingsfond. Den har bestyret en række EU-støtteordninger og vil formentlig fortsætte et årstid endnu og føre igangværende EU-projekter til ende. Det ny vækstforum skal - når regionerne træder i kraft 1. januar 2007 - have sine penge fra regionsrådet. Indtil da, vil det primært skulle disponere over de berømte 200 mio. kr., der stammer dels fra EU, dels fra staten. Med virkning fra 2007 skal alle fem regioner hver nedsætte et eller flere vækstfora med op til 20 repræsentanter for regionen, kommunerne, det lokale erhervsliv, videninstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Deres opgave er ifølge aftalen om den ny kommunale struktur blandt andet: "at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, der tager afsæt i regionens styrker og svagheder i forhold til erhvervsstrukturen og de centrale vækstvilkår. Strategien udgør en del af grundlaget for regionsrådets udarbejdelse af en udviklingsplan og indgår via regionen som indspil til den nationale vækststrategi," og at "udvikle og prioritere initiativer til at forbedre de lokale vækstvilkår, herunder også udviklingen af udkantsområderne. Det skal ske ved, at vækstforaene indstiller til regionen om anvendelsen af de midler, regionen råder over til erhvervsformål, og til staten om prioriteringen af EU's strukturfondsmidler." Vækstforaene skal også udtale sig til regionsrådet om den regionale turismeindsats. Det lokale erhvervsliv og vidensinstitutioner skal ifølge aftaleteksten "sikres en væsentlig repræsentation". Kvindejagt Og i det nordjyske vækstforum har erhvervslivet udsigt til at blive rigt repræsenteret, sammenlignet med lønmodtagerorganisationerne. Den ene plads, sidstnævnte er tiltænkt, har flere i øvrigt lagt billet ind på. LO-Nordjylland havde peget på sin formand, den fhv. HK-formand Svend Erik Lang fra Aalborg, mens CO-Industri havde indstillet formanden for Metal i Aalborg, Kurt T. Nielsen. På et tidspunkt gik LO's landsorganisation ind i sagen, men til fordel for Kurt T. Nielsen. Det blev LO-formanden angiveligt så sur over, at han trak sit kandidatur tilbage. Langt mere delikat har dog spørgsmålet om kønssammensætningen af det ny vækstforum vist sig at være. Efterhånden som kommuner, amt, organisationer og uddannelsesinstitutioner besvarede ministeriets anmodning om at indstille kandidater, viste det sig nemlig, at stort set kun mænd blev bragt i forslag. Ministeriet tog en ekstra runde til parterne, men det hjalp ikke stort. Med lidt god vilje - det vil sige ved at gøre en af de foreslåede suppleanter til fuldt medlem - kunne kvindernes andel bringes op på fire ud af 20. Organisationer, som ikke i første omgang var blevet spurgt, men som på eget initiativ i de seneste uger har kontaktet ministeriet for at komme med i vækstforummet, har oplevet, at embedsmænd spurgte, om organisationen eventuelt havde en kvindelig kandidat i tankerne. Det har ligget mellem linjerne, at i så fald var chancerne for en plads nok større ... - Kvinder har meget at bidrage med, og dansk erhvervsliv rummer kompetente kvinder. Dem må og skal vi have repræsenteret i de nye vækstfora, siger Bendt Bendtsen. Han pointerer, at regeringen og Folketinget kun kan sætte rammer op for erhvervsudviklingen. - Det er nordjyderne, der ved, hvor skoen trykker. Derfor er det regionens parter, der skal lægge de langsigtede planer for, hvordan Nordjylland tackler de udfordringer, globaliseringen bringer med sig, siger Bendt Bendtsen. Når han i overmorgen i Aalborg mødes med det nye vækstforum, vil han, siger han, først og fremmest tilbyde fleksibilitet. - Det er nøgleordet. Vi er klar til at være meget, meget fleksible, så længe det sker inden for de gældende regler. Intet skal være uprøvet i forsøget på at skabe nye job i Nordjylland, siger ministeren. Hvad er succeskriteriet for det nordjyske vækstforum? - Det kan siges meget enkelt: Flere nordjyske arbejdspladser, siger Bendt Bendtsen. Hav i spidsen Hvem der skal stå i spidsen for det enkelte vækstforum, er - delvist - op til medlemmerne. De udpeger selv formanden, men udelukkende blandt repræsentanterne for regionen eller erhvervslivet. I Nordjylland er der allerede sonderet. Og mens meget andet i forbindelse med sammensætningen til det sidste er uklart, stod det meget hurtigt klart, at der var bred opbakning til én kandidat. Derfor tyder alt på, at amtsborgmester Orla Hav i overmorgen kan udvide sit visitkort med titlen "vækstforumsformand". Selv om han er en mand ...