Skagen

Havet i oprør i november

Et af Holger Drachmanns sene værker er månedens billede på Skagen Museum.

Et af Holger Drachmanns sene værker er månedens billede på Skagen Museum.

SKAGEN:Månedens billede på Skagens Museum i november er Holger Drachmanns "Havet i oprør. Skagens Gren" fra 1900/08. Billedet hører til Drachmanns sene produktion af billeder, som fremstår mere frigjorte og ekspressive i deres udtryk. Holger Drachmann (1846-1908) kom til Skagen første gang i 1872 og de næste 40 år, indtil hans død, var Skagen et af hans foretrukne opholdssteder. Han var uddannet marinemaler, og det var særligt i Skagen han udfoldede sit maleriske talent. Det var dog digterkunsten, der dominerede i Drachmanns kunstneriske virke. Første og tredje torsdag i november inviterer museet til fortælling foran månedens billede om billedet og om Drachmanns liv, virke og død. halb