Naturkatastrofer

Havet tager, havet giver

Løsrevet marehalm ligger overalt på stranden

LØKKEN:Den orkan, der gik over landet i januar, var ikke blot hård ved skovene i Nordjylland. Også Vestkysten bærer stadig præg af orkanens hærgen. Det ses tydeligt på stranden i Løkken. Her forsvandt klitfodens bevoksning i bølgerne. Resultatet er, at klitterne nu står med meterhøje bare og stejle skrænter. Havet var så voldsomt i oprør, at det tog marehalm og græs med sig i havet. Da orkanen lagde sig og blev erstattet af en blid østenvind, gav havet alt det materiale tilbage, som det tog under stormen. Dette materiale var det nødvendigt at samle i store bunker oppe på stranden. Det lå i strandkanten i så store mængder, at det gjorde ud- og indhalingen af bådene vanskelig. Derfor sørgede fiskerne for at få fat i en gummiged, så sejlrenden atter blev farbar. Også Løkken-Vrå Kommunes mandskab har ryddet op på stranden i Løkken. Sdr. Strandvej, adgangsvejen til molen og bådepladsen var på et tidspunkt ganske ufremkommelig. På sømærket havde et bræt revet sig løs, og Vandtårnet mistede sit kendemærke, torsken. På denne tid af året er stranden ellers et vidunderligt udflugtsmål. Når østenvinden får magten, bliver stranden ved Løkken ganske bred, og da kan man se helt til Rubjerg Knude. Mågerne står i hundredvis og varmer tæerne i vandet. De opholder sig i vandkanten, fordi vandet på denne tid er varmere end luften, men naturligvis også fordi de her kan finde føde. Løkkens hvide måger betyder meget for byen. Fiskerne sørger altid for, at de får fiskeaffaldet, men også løkkenboerne fodrer ofte de hvide fugle med brød og køkkenaffald.