Havfugle får stress af speedbåde

Fuglene ved Hirsholm får stress af ulovlig speedbådssejlads. - Forestil dig, at hver gang du åbner køleskabet, så kommer der nogen og sparker dig over skinnebenene.

- Den samme virkning har det, når speedbåde gentagne gange jager havfugle op fra deres forrådskammer, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland, Kurt Rasmussen. Hirsholmenes administrator, Kurt Pedersen, fortalte i sidste uge til Nordjyske Stiftstidende, at et stort - og stigende - antal speedbådsførere ignorerer hastighedgrænsen på 10 knob i farvandet omkring øerne. -Og det er et stort problem, fastslår Kurt Rasmussen. Især edderfugle, sortænder og tejster er udsatte. Tejsten yngler inden for de danske grænser kun på Hirsholmene, hvor man kan se den sort-hvide atlanterhavsfugl på havet ud for molerne. - Fuglene dykker, måske bliver de ramt. Men især er speedbådene en stressfaktor, siger Kurt Rasmussen. - Fugle, der måske er under træk, får ikke ro til at fouragere. De bliver trætte, når de hele tiden må flygte, og så skal de bruge mere energi og mere tid på at søge føde. Det er en ond cirkel. Problemet er særlig stort, når speedbådene sejler ud på stille dage efter perioder med hårdt vejr, fordi fuglene så har ekstra stort behov fouragering. Kurt Rasmussen mener, der skal informeres bedre, for han er overbevist om, at mange fartoverskridelser skyldes uvidenhed om hastighedsbegrænsningen i en afmærket zone omkring øerne. Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen har forsøgt at nå ud til bådejerne via klubblade klubblade og information til havnene. Men informationen når f. eks. ikke udenlandske sejlere. Sanktionen for overtrædelser skal helst komme fra netop havne ogsejlernes egne organisationer. F. eks. ved at fratage de pågældende deres bådpladser. Kurt Rasmussen menr, det er vigtigt at få klubberne og havnene med i en fælles indsats. - Sanktioner fra ens egne har lettere ved at blive accepteret og har samtidig den største virkning, siger Kurt Rasmussen. Han peger på fratagelse af bådpladser som en mulig sanktion. De tilsynsførende kan ikke gøre andet end at overvåge sejladsen og påtale overtrædelser. Politianmeldelser er sjældne, for det er vanskeligt at bevise overtrædelserne uden indsats med politiets fartmålerudstyr. - Men politiet har ikke ressourcer til at jagte fartsyndere på havet, siger politiinspektør Stig Lundbo. Det er i weekender, sejlerne er på havet.. Men det er også i weekender, politiet er svagest bemandet.. Desuden er politiet er fortsat ikke kommet til bunds i afspadseringspuklen fra der EU-topmødet.