Havmågen kan selv flyve

Forældrene i Havmågen er klar til at privatisere børnehaven.

- Vi håber og tror stadig på, at Thisted Kommune kommer til fornuft og ikke lukker Havmågen i Hanstholm, men hvis dette ikke er tilfældet, så er der bred enighed blandt forældrene om at privatisere Havmågen. Det siger Susanne Nørgaard Sørensen, medlem af forældrebestyrelsen i Havmågen. Bestyrelsen har haft en dialog med Taabel A/S og kan få samme aftale med virksomheden, som denne har tilbudt Thisted Kommune. Godt udgangspunkt Susanne Nørgaard Sørensen mener, at det er et rigtig godt udgangspunkt, at Havmågen i så fald kun skal betale forbrugsudgifter som vand og varme, mens Taabel A/S stiller bygning og inventar gratis til rådighed samt betaler forsikring, ejendomsskat og udvendig vedligeholdelse. Susanne Nørgaard Sørensen peger på, at en privatisering af Havmågen også vil give mulighed for vuggestuepladser. Hun siger, at der er en lang række børn på venteliste, hvis behov dermed kan imødekommes. Stor opbakning - Der er stor opbakning og interesse fra forældrene i Havmågen, og vi er glade for, at vi nu har en back up plan, hvis kommunen ikke får øjnene op for, hvor dumt det er at lukke byens bedste børnehave, siger Susanne Nørgaard Sørensen på vegne af forældrebestyrelsen.