Havn af stor betydning

I snart nogen tid har der været en debat om etablering af en tørdok i Hanstholm, og der er efterhånden, i håndværkerkredsen, bred enighed om, at etableringen af en sådan ikke kan vente til efter havneudvidelsen er færdig.

Nu er startdatoen for påbegyndelse rykket til tidligst 2013, så fra i dag og til en dok kan tages i brug vil der sandsynligvis gå 8-10 år. Det kan vi ikke vente på. Den håndværksgruppe, der er i Hanstholm, distanceres voldsomt i disse år af vores nabohavne og denne gruppe bliver da også mindre og mindre. Gruppen er af mange grunde meget vigtig for havnen, som værfter er for alle havne, hvor de altid har været afgørende for den dynamik der er i hele lokalsamfundet. Hvad dynamik angår, mener jeg, at den er gået omtrent helt i stå og at det er nødvendigt at gøre noget. Etableringen af en tørdok er imidlertid en ret kostbar affære og må da også finansieres af andre end de virksomheder, der skal betjene den. Jeg er rimelig sikker på, at disse virksomheder får brug af alle deres sparepenge for at tilpasse sig den. Vi kan jo også se, at Thyborøn lige har fået 30 mio. kr. til etablering af en dok igennem offentlig finansiering Det har i øvrigt alle steder, jeg kender, været en offentlig opgave at finansiere beddinger og dokanlæg på grund af den store økonomiske byrde, det er at etablere en sådan. Thisted, Nykøbing, Tejn, Neksø, Thyborøn, Skagen, ja Hanstholm har fået deres anlæg via offentlig finansiering. I 1967 havde Staten etableret en bedding her. I 1978 betalte Hanstholm Industristøtte en større bedding. I 1985-86 købte Jens Haugesen en flydedok til Hanstholm. Den har siden ført en meget omtumlet økonomisk tilværelse. Disse tre anlæg er i dag alt for små. At det offentlige er gået ind og har støttet disse værfts-anlæg igennem tiderne er selvfølgelig på grund af den store betydning værfterne har og altid har haft på samfundet. Den betydning håndværksgruppen har i Hanstholm i dag kan blive meget større og dermed en meget dynamisk kraft i forbindelse med udnyttelsen af den nye havn - en stærk værftsdannelse er nødvendig for at tiltrække brugere af havnen og er efter min mening af afgørende betydning. Vi kan se en borerig i Hirtshals, der beskæftiger ca. 600 mand - det gør man altså ikke sådan bare lige. En opgave som den, vil vi overhovedet ikke kunne håndtere i Hanstholm i dag. En tørdok her i den nuværende havn vil være med til at uddanne os til det. Et værft er den mest komplekse virksomhedstype jeg kender. I et værft af en størrelse som passer til en tørdok af den størrelse der er tale om at etablere, bliver der behov for en kolossal viden over et meget bredt område. Skibe, der kommer for at blive serviceret, er jo et helt toptunet supermoderne samfund med alle de funktioner et samfund på land har - plus et par stykker mere. Der er køleanlæg, fryseanlæg, vandværk, elværk, hypermoderne elektronik alle vegne, brandsystemer, hydraulik, motorer, mange forskellige materialer, der skal arbejde sammen samt meget mere. Når et skib skal i dok, er der en kolossal planlægning og videnmasse der går i gang, en viden det tager meget lang tid at opbygge. Denne viden er i nogen grad til stede i Hanstholm i dag, men slet ikke i tilstrækkelig omfang til at håndtere en dok i større stil. En viden, vi ikke kan få af bagvejen, en tørdok kan hjælpe afgørende. Jeg har nogle gange, i debatten omkring tørdokken, sagt, at når der kommer en tørdok, vil der komme nogle nye virksomheder til Hanstholm, og at de eksisterende skal udvikle sig så meget, at de også vil fremstå som nye. Den betydning en stærk og dynamisk værft har for lokalsamfundet er blandt andet, at den viden siver ud i samfundet og bliver brugt til andre ting. Der bliver også uddannet mange unge mænd, som er stærkt eftertragtede på grund af deres brede faglige kunnen, l dag er der ca. 15 lærlinge i håndværkergruppen - dette tal vil sandsynligvis falde over de næste år uden en tørdok, men ligeledes sandsynligvis stige med en tørdok, som beskæftigelsen i øvrigt. Med etableringen af en tørdok, vil der helt sikkert blive en markant forøget antal beskæftigede til glæde for alle, både købmand, frisør og skattevæsen. l vore samtaler med Havnen har de været nærmest totalt afvisende, hvad angår etablering af en tørdok i den nuværende havn, men måske er det tid til nytænkning. Det kan jo være, at man skal til at acceptere, at der ikke kommer en færge før den nye havn er en realitet. En sådan erkendelse, vil kunne frigive store områder til andre aktiviteter, bl.a. en tørdok. Jeg har før skrevet, at jeg gerne vil have min gamle kommune tilbage. Dette ønske bunder bl.a. i, at jeg ikke har opfattelsen af, at den kommunale ledelse forstår, hvad Hanstholm har af problemstillinger, og jeg - og mange andre - føler ikke at de tager opgaven alvorlig. ... og så vil jeg gerne have vore landbetjente tilbage.