Havne

Havn er livsnerve i Thy

På 40 år har Hanstholm Havn udviklet sig til en gigant

Hanstholm Havn er den fiskerihavn i Danmark, hvor der landes for de største værdier af konsumfisk, men fremtiden udfordrer havnen på både industri- og transportsiden. 
Foto: Klaus Madsen

Hanstholm Havn er den fiskerihavn i Danmark, hvor der landes for de største værdier af konsumfisk, men fremtiden udfordrer havnen på både industri- og transportsiden. Foto: Klaus Madsen

HANSTHOLM:Hanstholm Havn forventer i 2007 at omsætte for 1,6 mia. kr. og medregnes den afledte industri af havnens aktiviteter, når den samlede omsætning på 1,9 mia. kr. Det viser den første analyse af sin art af en fiskerihavn i Danmark, udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting i anledning af Hanstholm Havns 40-års jubilæum. Analysens resultater blev torsdag fremlagt i Hanstholm i forbindelse med jubilæet af cand.scient.pol. Jens Henrik Møller, der er partner i GEMBA Seafood Consulting. Beskæftigelse Hanstholm Havn er entydigt en sværvægter i erhvervslivet i Thy. Havnen beskæftiger alene 1700 privatansatte og den samlede effekt af beskæftigelsen runder 2250 personer, og i den forbindelse pegede Jens Henrik Møller på, at en gennemsnits arbejdsplads i Hanstholm skaber en omsætning på 850.000 kr. Det betegnede han som et meget højt tal. For Thisted Kommune er havnen en god økonomisk indtægtskilde. Jens Henrik Møller fremlagde tal, som fortalte, at de offentlige kasser fra erhvervsklyngen i Hanstholm Havn i 2007 ville få 220 mio. kr., og at havnens indtægter udgjorde 12,5 procent af kommunens samlede skatteindtægter. Dynamo - Havnen virker som en dynamo på hele området, og havnen har en lang række kompetencer, som er konkurrencedygtigt på det globale marked, sagde han og nævnte desuden, at havnen er vital for byens infrastruktur. I den forbindelse pegede han på, at for eksempel byens fjernvarme kommer fra fiskemelsfabrikkerne. Udfordringer Hanstholm Havn blev indviet for 40 år siden, og siden har havnen været genstand for en rivende udvikling. Men der er ifølge Jens Henrik Møller stadig behov for en videre udbygning, og der skal konstant opdyrkes nye forretningsområder. Havnen har en optimal placering, og den tiltrækker store landinger på grund af gode auktionspriser, ligesom havnen besidder højt specialiseret arbejdskraft. - Havnens kompetencer skal også i fremtiden være fiskeriet, færgedrift og industrifisk, og fremtidens nye forretningsområder må ikke skævvride balancen, men der skal afprøves nye muligheder, så havnen står stærkt i fremtiden, lød det fra Jens Henrik Møller på baggrund af analysen ”Hanstholm Havns erhvervsprofil og betydning for oplandet”. Analysen er lavet i samarbejdet med Syddansk Universitet.