Havn frygter tab af job

De nordjyske havne er sårbare overfor øget grænsekontrol.

Havnen i Hirtshals frygter, at den øgede toldkontrol fra 1. juni kan betyde færre passagerer. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalte onsdag at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet. Mens der i grænsebyer andre steder genopføres toldbygninger, sker det ikke i Nordjylland. Her skal mobile teams gennemføre et øget antal stikprøvekontroller, fremgår det af aftalen. Kontrollen kan få store økonomiske følger for blandt andet Hirtshals Havn, som er én af Danmarks største havnen, frygter formanden for Hirtshals Havn, Anker Laden Andersen. Hvert år passerer en halv million personbiler og flere hundrede tusinde lastbiler med gods. Tid og pris er altafgørende for succesen. - Det må ikke forsinke færgetrafikken unødigt, for hvis ikke man sikrer den fornødne fleksibilitet og sørger for, at havnen fortsat kan være en moderne virksomhed, så vil det få konsekvenser for havnens indtjening, rederiernes drift og på længere sigt også koste arbejdspladser, advarer Anker Laden Andersen. Ingen grund til frygt Skrækscenariet er, at godstrafikken vil gå udenom Nordjylland, så trafikken fra Norge går med færger direkte til Tyskland eller via Sverige. Men den frygt er ubegrundet, siger folketingsmedlem Karsten Lauritzen (V): - Det kommer ikke til at koste arbejdspladser eller gøre havnen til en dårligere forretning. Vi går efter at holde kriminelle elementer ude af Danmark, og vi oplever ikke, at problemet er særlig stort i Hirtshals og Frederikshavn, siger han. Anker Laden Andersen fastholder dog, at den skærpede kontrol bliver en udfordring, som "uanset hvordan man vender det, vil virke forstyrrende på havnens dagligdag".