Havn med biler, både og boliger

Stor interesse for havneplanlægning. 29 personer og foreninger har givet deres mening til kende.

Sæby Havn i vinterdragt. Foto: Carl Th. Poulsen

Sæby Havn i vinterdragt. Foto: Carl Th. Poulsen

Interessen er stor for Sæby Havns fremtid. I efterårets løb har kommunen modtaget 29 kommentarer fra foreninger og enkeltpersoner til et debathæfte med skitser til alternative udvidelser. Målet er at udvide havnen med 200 bådpladser samt skabe et attraktivt byområde i samspil med Sæbys særlige kulturhistoriske kvaliteter i Strandgade/Algade-kvarteret. Det gamle værftsområde er udset som rekreativt omdrejningspunkt for havnen med udeservering, promenade, vandtrappe og legeplads. Nogle roser oplægget, Andre riser. Som Broder Beck, der advarer mod at plastre havnefronten til med boliger. Han synes ikke, det er visionært at anlægge kunstige øer og tiltrække villakvarterets miljø og kultur til Sæby Havn. I stedet vil han have planlæggerne til at finde frem til det væsentlige, der knytter sig til et havnemiljø. Hvad det så end er. Kommentarerne til havneplanen handler om så forskellige emner som vinteropbevaring af både - for få pladser, mener sejlerne - trafikafvikling og parkeringspladser. Dem er der afsat for få af, mener turistforeningen. Interessen for havnens ve og vel kom også til udtryk ved, at et orienteringsmøde om udviklingsplanerne i september sidste år samlede omkring 150 deltagere. Det ny plan- og miljøudvalg fik i sidste uge en orientering om Sæby Havn, men en egentlig politisk stillingtagen til planerne ligger et stykke ude i fremtiden. For det koster at gennemføre visionerne. Formentlig et trecifret millionbeløb.