Lokalpolitik

Havn parat til at sælge ud af jord

FREDERIKSHAVN:Virksomheder på Frederikshavn Havn har hidtil kun kunnet være areallejere, men nu er havnen parat til at udbyde næsten en fjerdedel af de eksisterende havnearealer til markedspris. 430.000 kvm. af det samlede havneareal på 1,78 mio. kvm. sættes til salg, og samtidig lægges på de udbudte arealer op til et brud med den hidtidige klausul om, at det udelukkende er havnerelaterede virksomheder, der må etablere sig. Denne klausul bør ifølge havnebestyrelsen falde ud i forbindelse med den kommende lokal- og masterplan for havnen, der ventes at være på plads inden udgangen af 2004. - Havnens bestyrelse har med beslutningen om at ville sælge ud, imødekommet et bredt ønske. Både fra byen, der gerne vil have havnen åbnet mere op, og i forhold til de mange henvendelser, vi får om køb af jord, som vi har måttet afvise, og hvor vi har måttet se virksomheder som Mekanord og Roblon bygge nyt lige på den anden side af hegnet, hvor jorden kunne købes af kommunen, oplyser havnedirektør Preben Reinholt. Nye muligheder Han peger på, at frasalget sammen med fjernelsen af klausulen vil give nogle helt nye muligheder, både for eksisterende havnevirksomheder på arealerne , for byggeri af kontorer, lettere og også lidt tungere industri på de arealer, der endnu er ubebyggede, og også mere rekreativt i forhold til Frydenstrand. - Alt i alt til noget, der ikke ”røger, støjer og møger”, sammenfatter havnedirektøren. Det største jordområde, der sættes til salg, er området inklusive miljøbassinerne og Ørskovs Sandholm-besiddelse nordøst for Sandholm. Dog undtaget et område, der skal sikre vejadgang til en eventuel senere havneudvidelse. - Umiddelbart tilgængeligt for et salg er den nordligste firkant på 122.000 kvm., ligesom Ørskov eller en køber af hans Sandholm-ejendom vil blive tilbudt at købe de ca. 40.000 kvm., Ørskov råder over. Spulefeltets 220.000 kvm. vil naturligvis først kunne sælges den dag bassinerne er fyldt op og planeret, forklarer Preben Reinholt. Som ejer af havnen kan Frederikshavn Kommune desuden om ønsket reservere en forkøbsret på hele arealet. Randområde sælges Det andet område, der kommer til salg, er hele randområdet omkranset af Hornværket, Kragholmen, Nordhavnsvej og Langerak, i alt 45.000 kvm. - Såvel på Sandholm som her er begrænsningen, at arealerne ikke ligger kajnært, siger Preben Reinholt. - De virksomheder, der allerede ligger i dette randområde, eksempelvis Uniscrap, Studsgaard Skilte, Conradsens Skibsproviantering m.fl. kan købe eller fortsætte deres lejeaftale, alt efter ønske. Ubebyggede pletter udbydes til salg, siger Preben Reinholt. Det bliver nu op til havnedirektøren at komme med et oplæg til en markedspris på jorden. - Midt i marts næste år skal prisen behandles i bestyrelsen, men interesserede kan reservere jorden allerede nu. Dog kan der ikke bygges nyt, der strider mod den nuværende anvendelesklausul, før den ny havneplan er på plads, siger Preben Reinholt. I øjeblikket er arbejdsgrupper fra havn, kommune og havnens erhvervsliv i gang med første fase af den planlægning, der skal danne grundlag for den ny havneplan. Preben Reinholt vurderer, at planen kan være klar til høring i efteråret næste år og endeligt vedtaget sidst i 2004.