Havndal-borgere prøver igen

En gruppe i og omkring den løsrevne del af Mariager har fået foretræde for Folketingets Kommunaludvalg

HAVNDAL: Trods folkeafstemning og byrådets godkendelse er det sidste ord endnu ikke sagt om Havndals skæbne i den forestående kommunalreform. En gruppe borgere uden for Havndal, men inden for byens skoledistrikt, er indstillet på at føre kampen videre, for at Havndal kan slå følgeskab med resten af Mariager Kommune i den kommende Mariager Fjord Kommune sammen med Hobro, Arden og Hadsund. En talsmand for gruppen, Kim Poulsen, oplyser, at gruppen tæller 35 borgere, heraf også nogle bosiddende i selve Havndal. - Vi indleder i weekenden en underskriftsindsamling og har fået foretræde for Folketingets Kommunaludvalg på torsdag, siger han. Ifølge Kim Poulsen er mange borgere i og omkring Havndal meget utilfredse med afgørelsen, som de frygter vil have en ødelæggende virkning på byen og omegnen. - Der er 400 borgere, der er bosiddende i skoledistriktet, men som ikke har været med i folkeafstemningen. Vi burde i det mindste have været spurgt, og det er vel også et spørgsmål for andre i kommunen, om de mener, den overhovedet skal deles, siger Kim Poulsen. Han har selv fire børn gående på Havndal Skole. Gruppen har regnet sig frem til, at op imod 50 børn p.t. er omfattet af "grænsedelingen". - Hvis Havndal Skole mister 50 af sine 250 elever, kan man let forestille sig, hvordan det kommer til at foregå i en kronjysk kommune. Den bliver udsultet og lukket, og det vil gøre Havndal til en soveby. Det vil vi forhindre, siger Kim Poulsen. Han erkender, at gruppen er sent ude, men ikke for sent. Blandt andet fordi den demokratiske afgørelse efter gruppens opfattelse ikke var så demokratisk endda. Kim Poulsen minder om, at folkeafstemningen i selve Havndal dels førte til en snæver afgørelse, dels - efter hans opfattelse - byggede på en utilfredsstillende optakt. - Man prøvede at skræmme Havndals borgere med, at de ikke ville kunne komme på sygehus, hvis de valgte Nordjylland. Jeg mener ikke, at lokalpolitikerne skal have lov at ødelægge Havndal med sådan nogle usaglige argumenter, siger Kim Poulsen. Først og fremmest vil gruppen dog slå på, at børnene, som det udtrykkes, "tages som gidsler" med den foreliggende afgørelse. - Og vi har jo fået foretræde, så folketingspolitikerne mener åbenbart ikke, at løbet er kørt, siger Kim Poulsen om udsigterne til, at gruppen får held med sit forehavende.