Havndal kan beholde alle elever

Tilhørsforhold til fjordkommunen rokker ikke ved valgmulighed

HAVNDAL:Hvis Havndal-borgerne om 10 dage vælger at slutte sig til den kronjyske kommune, står den lokale skole i 2007 til at miste knapt hver sjette elev. På papiret. Eleverne bor de i fire landsbyer, som geografisk følger med over i den nye fjorkommune. De udsigter vækker en smule bekymring hos skolebestyrelsesformand Anna Larsen, Udbyneder. - For det drejer sig trods alt om byens største arbejdsplads, som hun udtrykker det. Rundt regnet 40 af Havndal Skoles nuværende 259 elever vil fra årsskiftet 2006/2007 geografisk høre under Mariager Fjord Kommune. Det står fast efter byrådets beslutning forleden. Men børnene behøver ikke følge med til den nye Mariager Fjord Kommune, selv om Havndal rykker til Kronjylland. Eleverne kan fortsætte deres skoletid ud på Havndal Skole, hvis børnene og deres forældre ønsker det, beroliger Peter Schrøder. Han er afdelingsleder for børn-, skole- og fritidsområdet. - Når kommunalreformen træder i kraft ved årsskiftet 2006/2007, vil der sandsynligvis være frit skolevalg hen over kommunegrænserne, så eleverne også i fremtiden frit kan vælge skole. Det er i det mindste, hvad der lovgivningsmæssigt lægges op til med virkning allerede fra det kommende skoleår, tilføjer Peter Schrøder. Skoledistriktet Afstemningen onsdag 15. december handler om det kommende tilhørsforhold for de cirka 1250 borgere, der bor i Havndal valgdistrikt. Landsbyerne Kattrup, Udbyneder, Bjerre, Udbyover og Kastbjerg hører med som opland. Til det noget større Havndal skoledistrikt skal også tælles de rundt regnet 200 mennesker, som bor i landsbyerne Ajstrup, Norup, Nebstrup fra Assens valgdistrikt. Og fra Sem, som er hjemmehørende i Mariager valgdistrikt. Netop disse fire landsbyer under den kommende Mariager Fjord Kommune, leverer de omtalte cirka 40 skoleelever til Havndal Skoles yderdistrikter. Eleverne fordeler sig jævnt på skolens 11 klassetrin. 10. klasse forsvinder Uanset afstemningsresultatet 15. december vil der højst sandsynligt være lidt færre elever at finde på Havndal Skole efter sommerferien. Mariager Byråd har nemlig for længst besluttet at henvise alle, som ønsker at gå i 10. klasse, til frit at vælge mellem byerne Randers, Hobro eller Hadsund, der hver især samler 10. klasser i særlige centre. Ud over de nuværende 12 elever i 10. klasse siger Havndal med andre ord også farvel til samtlige 13 unge i den nuværende 9. klasse. Derefter vil skolen inklusive børnehaveklasse bestå af 10 årgange - heraf syv årgange med to spor. Flere af årgangene tæller dog kun mellem 25 og 30 elever. - Så man kunne på sigt forestille sig et par årgange, hvor vi vælger at lægge klasserne sammen. Prøver at udnytte rammerne lidt anderledes ved at bryde vægge ned og skabe enkelte større lokaler. Det vil i givet fald ikke vælte os, men snarere styrke os, fordi et par større lokaler optimerer mulighederne for at drive en moderne skole, fremhæver skoleinspektør Annette Frandsen, som i forvejen konkurrerer om sine elevers gunst med den private Vindblæs Friskole nær Norup. - Men i en ny kronjysk kommune kunne Havndal Skole jo passende rette blikket mod landsbyer som Dalbyneder og Dalbyover, hvor børnene mig bekendt har et pænt stykke ned til nærmeste skole i Øster Tørslev. Vi har gode faciliteter og kan sagtens rumme flere børn, bemærker skolestyrelsesformand Anna Larsen.