Lokalpolitik

Havndal skal igen stemme

Nu skal en del af borgerne i Mariager Kommune igen til vejledende folkeafstemning. Kun to dage efter at folkets røst blev hørt - og gav flertal for en Mariager Fjordkommune - er det besluttet, at 1265 vælgere skal have en fornyet chance for at vælge, hvor de vil høre til i fremtiden.

Med et snævert flertal på otte-syv besluttede Mariager Byråd i aftes, at borgerne i Havndal valgdistrikt skal stemme om, hvorvidt de vil med i fjordkommunen, eller om de i stedet vil til en kronjysk storkommune. Valgdatoen er fastsat til 15. december. Tre byrådsmedlemmer med rødder i Havndal stillede ændringsforslaget. Baggrunden er resultatet af folkeafstemningen forleden, hvor der ganske vist var 60 procent af vælgerne, der ville til fjorden. Men i det lille valgdistrikt Havndal forholdt det sig lige modsat. 60 procent foretrak at smelte sammen med en kronjysk kommune. Hvis valget i Havndal 15. december falder ud til fordel for en kronjysk kommune betyder det reelt, at den nuværende Mariager Kommune splittes ved kommunesammenlægningen. Byrådet i Mariager var egentlig samlet for at tage stilling til folkeafstemningen i tirsdags. Alle tog resultatet om nordjysk tilknytning til efterretning på nær Ib Frederiksen (S), der undlod at stemme. Dermed omstødte byrådet den afgørelse om at gå med i et kronjysk kommune, som et flertal traf 9. september.