Lokalpolitik

Havndals fremtid står fast

Nej fra tinget til at omgøre byrådsbeslutning

HAVNDAL:Borgmesteren i Mariager skal ikke sætte næsen op efter, at partierne bag strukturreformen sikrer, at hele Mariager Kommune går ind i en ny fjordkommune. Det fastslår formanden for Folketingets kommunaludvalg, Poul Nødgaard (DF). Efter folkeafstemningen og den snævre byrådsvedtagelse i onsdags om, at Havndal skal med i en kronjysk kommune, udtrykte borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) håb om, at regeringen og Dansk Folkeparti vil omgøre afgørelsen - som borgmesteren er dybt utilfreds med. - Men det tror jeg godt, jeg kan udelukke, at vi gør, siger Poul Nødgaard. Når man først har spurgt borgerne, hvis flertal peger på Kronjylland, og når et byrådsflertal derefter har bekræftet dette, er der ikke skygge af tvivl i mit sind: Så skal vi ikke sidde på Christiansborg og vedtage noget andet, siger Poul Nødgaard. Derimod kan det ikke udelukkes, at andre kommuner, hvor beslutningen om det fremtidige tilhørsforhold er truffet uden folkeafstemning, vil få deres beslutning ændret af de tre partier. - Vi er glade for, at man en del steder har spurgt borgerne. Men hvor det ikke er sket, selv om store borgergrupper har ønsket det, vil vi forbeholde os ret til at udskrive en folkeafstemning, før grænsen fastlægges endeligt. Det kunne eksempelvis blive tilfældet i Løkken-Vrå og i Nørager, siger Poul Nødgaard. Forligspartierne skal umiddelbart efter nytår gennemgå byrådenes indberetningerne om, hvor de ønsker deres kommuner placeret på det ny landkort. Hvis forligspartierne beslutter at gennemføre folkeafstemninger, vil det ske inden for årets første måneder, så processen med at få den ny struktur på plads ikke forsinkes for meget.