Havne sure over afgift til isbrydere

FREDERIKSHAVN:For sammenslutningen Danske Havne har betaling til den statslige isbrydning længe været en stor torn i øjet. Gennem de mange år uden isvintre har erhvervshavnene betalt 140 mio. kr. i afgifter til isbrydning, og regningen for 2010 på 20 mio. kr. er allerede sendt ud, selv om Statens isbrydere aldrig kommer ind i havnene. - Vi har den opfattelse, at lige så vel, som staten betaler for renholdelse af veje og motorveje, så bør det samme være tilfældet med havets motorveje, påpeger direktør i Frederikshavn Havn, Preben Reinholt. Han finder det forkert, at alle skibe, der anløber dansk havn, skal betale en isafgift, hvorimod skibene ikke skal betale en krone i isafgift, hvis de anløber svensk, finsk eller baltisk havn. - Det er med til at skabe ulige vilkår, og det er helt urimeligt, at vi år ind og år ud skal betale for en ydelse, vi slet ikke får, siger Preben Reinholt. Danske Havne har opfordret forsvarsministeren til, hvis denne vinter udvikler sig til så meget isvinter, at havnenes egne både, færger og fragtskibe ikke kan holde havnene fri for is, at indgå aftale med mindre både. De vil i modsætning til de dybere stikkende isbrydere kunne gå ind i havnene, så varen for isafgiften også leveres.

Forsiden