Havnebygning forsinket

Kontrakt med håndværkere i februar og marts

LØGSTØR:Den nye kombinerede servicebygning og restaurant, der skal opføres på havnen i Løgstør, bliver forsinket. Løgstør Kommune har haft som ambition, at bygningen skulle stå klar til den kommende sejlersæon og senest 1. juni, men bygningen kan først stå klar 15. juli. Ifølge Carsten Agesen fra Løgstør Kommune, så skyldes forsinkelsen, at både Løgstør Dykkerklub og Løgstør Sejlklub ret sent blev koblet på projekt, idet der opstod tanker om, at begge klubber kunne få klublokaler i den nye bygning. - Derfor har der været en del forhandlinger med de to klubber, og projektet er derfor blev revideret fire gange. Men nu er vi der, hvor der snart kan afholdes licitation. - Derefter forventer jeg, at der kan tegnes kontrakter med håndværkerne, som skal opføre den nye bygning, siger han. Det er planen at dele byggeriet op i to licitationer. En funderingsentreprise samt en byggeentreprise. Carsten Agesen forventer, at der kan skrives kontrakt på funderingsentreprisen midt i februar og på byggeentreprisen midt i marts. - Vi deler det op i to entrepriser, fordi de allersidste brikker omkring byggeriet kan falde på plads, mens der støbes sokkel til fundering, siger Carsten Agesen. Han oplyser, at der bliver tale om en stor træbygning med indvendige vægge af gasbeton og gips. Der kommer klinker på gulvene. På første sal bliver der gjort ekstra meget ud af akustikdæmpning. Det bliver her de to klubber får klublokaler. Budgettet på hele byggeriet er 5,2 mio. kr. Det inkluderer arbejdet med gården udenfor samt renoveringen af den gamle lade på havnen. Kommunen har selv afsat 2,7 mio. kr. Hertil kommer 825.000 kr. fra forsikringsselskabet, som kom til udbetaling, da den gamle servicebygning brændte. Marinefonden har lovet at give et tilskud, men endnu har kommunen ikke sendt ansøgningen om økonomisk tilskud afsted til fondsbestyrelsen. På forhånd er det givet, at der kommer til at mangle adskillige hundredtusinder kroner. Hvor mange er afhængig af det endelig tilskud fra fonden samt licitationsresultatet. Hvordan de sidste penge skal findes er der endnu ikke taget politisk stilling til. På forhånd er der udpeget forpagter til den nye restaurant. Det er Mogens Bislev, der i forvejen driver Klim Kro og Restaurant Hanen i Fjerritslev. Restaurant og servicebygning bliver på ca. 500 kvadratmeter. Dykkerklubben har i dag klubhus i det lille hus, der er nabo til den gamle toldbod på havnen. Dykkernes hus er lejet af kommunen og her er der tanker om at etablere turistkontor. Løgstør Sejlklub ejer i dag sit eget hus på havnen, der skal rives ned, når klubben flytter.

Forsiden