Havnen blev godkendt

Nye sikkerhedsforanstaltninger er i orden, mener Kystdirektoratet

HIRTSHALS:De skærpede sikkerhedsregler, der er indført på Hirtshals Havn, er fuldstændig i overensstemmelse med de krav, der er stillet, og som samtlige danske havne siden 1. juli i år har skullet efterleve. Det har et kontrolbesøg fra Kystdirektoratet netop slået fast. Kystdirektoratet kom ud for at se, at de ting, Hirtshals Havn har beskrevet i sin sikringsplan, stemmer overens med virkeligheden. At der f.eks. rent faktisk er sat hegn op om områderne, som beskrevet, og havnen har udstedt ID-kort til de personer, der har ærinder på de lukkede havneområder. - Kystdirektoratet var meget tilfreds, og der var ikke noget, der kunne sættes en finger på, så det er jeg naturligvis meget glad for, siger Peter Larsen, der er maritim chef for Hirtshals Havn. ISPS-kode Sikringsplanen blev indført som led i terrorbekæmpelse internationalt med den såkaldte ISPS-kode, der skal hindre eventuelle terrorangreb på skibe, havne og havneområder. I Danmark er ISPS-koden gjort lovpligtig, mens den i andre lande blot er en kode dvs. et regelsæt, som bør følges. Det betyder, at store dele af havnen i dag er afspærret med hegn og porte - porte som normalt i dagtimerne dog står åbne. Men træffes man indenfor uden gyldig ID-kort, bliver man straks verfet ud, da man ud over et gyldigt ærinde på havneområdet samtidig skal være i besiddelse af et særligt ID-kort udstedt af havnen. - Der bliver færre og færre overtrædelser, og folk har efterhånden forstået, at det kræver en god grund at være på ISPS-områder, siger den maritime chef. Foruden hegn er der skilte, der advarer uvedkommende mod at komme ind på ISPS-område. ISPS står for International Ships and Port Security-code. Ændringer - Intet er stationært, og vi arbejder hele tiden på at revidere sikringsplanen, siger Peter Larsen og tilføjer: - Blandt andet overvejer vi, om Tværkajen fortsat skal være ISPS-område. Kajen bruges typisk til skibe, der ikke er omfattet af ISPS, så vi kunne ændre det fra permanent ISPS-område til ad hoc ISPS-område. - Der er jo ingen grund til at spærre af bare for at gøre det, understreger Peter Larsen. Samtidig er der allerede nu sket nogle ændringer omkring færgeleje 1, hvor der i øjeblikket arbejdes med en udbygning af færgelejet for at give mere plads til Color Lines færger. Normal status Siden de øgede sikkerhedsforanstaltninger blev indført har havneområdet været i normal status, hvilket kan ses på farven af skiltningen. Den er grøn, og det betyder, at der ikke er en aktuel terrortrussel. I løbet af få timer er Hirtshals Havn imidlertid klar til at hæve sikkerhedsniveauet et trin til gult. Det vil i givet fald ske på statens udmelding og fører f.eks. til at porte lukkes og kontrollen udvides, ligesom skiltningen bliver skrappere. På dette niveau vil der være en konkret terrortrussel mod Danmark. På højeste niveau, rødt område, vil der foreligge en konkret terrortrussel mod havnen. - Vi er rustet til at gå op i niveau både på det teoretiske og praktiske plan. Og det vil være forholdsvist nemt for os i dag at komme et niveau højere op, siger Peter Larsen, Hirtshals Havn.