Havnen er blevet en fed forretning

Færgehavari på Grenå-rute gav ekstra indtægter i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Havn skovler penge ind. Alene i første halvår af 2004 opnåede havnen et overskud på næsten 16 mio. kr. Overskuddet er inklusive en ekstraordinær indtægt fra salg af statshavnsadministrationens bygninger, som advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain er flyttet ind i. Men havnen har også haft økonomisk fordel af, at Stena Lines Grenå-Varberg færge havarerede i foråret. der blev nemlig ikke indsat anden tonnage på ruten, og i stedet drejede en del af lastbiltrafikken nord på og benyttede Stena-færgerne mellem Frederikshavn og Gøteborg. Godsmængden, der blev transporteret med færge til Frederikshavn steg med 10,6 procent og antallet af lastbiler med 6,1 procent. Passagertallet steg med 2,7 procent og personbiler med 0,7 procent. For anden gods, især bulkgods som sand, grus og skrot ske der mereend fordobling af mængden i første halvår . Havnen har også positive forventninger til andet halvår. Inden årsskiftet vil del af havnens arealer, bebyggede som ubebyggede, blive udbudt til salg. En del af overskuddet vil blive anvendt til investering i i infrastruktur og servicefaciliteter samt terrorsikring. Også i de kommende år planlægger havnen betydelige investeringer i ombygninmg af havnebassiner og modernisering af kajanlæg, oplyser bestyrelsesformand Niels Bach og havnedirektør Preben Reinholt.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk