Havnen er i gang med de hidtil største investeringer

Man bruger 40 millioner på at forbedre faciliteterne

En af de nye tiltag, som havnen har foretaget, er indkøb af en mobil havnekran, som allerede har vist sig, at være en god investering. wArkivfoto: Eva Seider

En af de nye tiltag, som havnen har foretaget, er indkøb af en mobil havnekran, som allerede har vist sig, at være en god investering. wArkivfoto: Eva Seider

FREDERIKSHAVN:2006 bliver året, hvor Frederikshavn Havn gennemfører det hidtil mest ambitiøse investeringsprogram. Det oplyser havnens direktør Preben Reinholt, der netop har offentliggjort en halvårsstatus for havnens virke. - Vi investerer 40 millioner kroner i nye faciliteter for at styrke havnens tilbud til vores eksisterende kunder og kommende kunder, siger Preben Reinholt. En af de nye tiltag, som netop er sat i gang, er byggeriet af to nye pakhuse på i alt 4000 kvadratmeter. -Der er allerede er indgået en lejekontrakt i det ene pakhus, men jeg kan ikke oplyse med hvem. D - et må kunden selv melde ud, siger Preben Reinholt, der dog gerne vil fortælle, at det første pakhus skal være færdig til jul, og det andet kan tages i brug til marts. De 40 millioner kroner er brugt på flere fronter. Bassin 2, på hvis kaj pakhusene skal ligge, er gjort færdig med ny spunsvæg på 325 meter kaj og en øgning af dybden til otte meter. I foråret gik man også i gang med en ombygning af Andelskajens 225 meter kaj. Her blev betonkonstruktionerne fornyet, ledninger udskiftet og nye belægninger kom på hele kajen. Preben Reinholt nævner også, at man har købt en mobil kran, der kan løfte 80 tons, og kranen er blevet brugt i stort omfang. Endelig er der investeret i en større oprensning og uddybning, så skibstrafikken er sikret gode besejlingsforhold.