Lokalpolitik

Havnen har mistet nye virksomheder

Stort behov for flere arealer på havnen

SKAGEN:Hvorfor er det nu lige, det er så nødvendigt med en udvidelse af havnen - når nu der i oplægget til VVM-redegørelse alene nævnes boliger som det eneste konkrete, der kan være der? Det spørgsmål stillede Jens Daugaard på debatmødet om Kommuneplan 2005. Vigtigheden af en havneudvidelse mod vest fremhæves i oplægget til den nye kommuneplan. Borgmester Hans Rex (V) erindrede ikke, at boligerne er nævnt, men hvis, så er det alene fordi det har en tanke, om der også kunne være boliger. - Men det væsentlige og altafgørende er, at der er hårdt brug for flere arealer til erhvervsvirksomheder på havnen, og heri indgår ikke boliger, sagde han. - Det kan ikke lade sig gøre at finde plads til nye virksomheder, som forholdene er i dag - end ikke til, at de virksomheder, som allerede er på havnen, kan udvide, svarede Hans Rex. Nej til flere Byrådsmedlem Jens Borup (V) udbyggede borgmesterens svar, idet han kunne supplere med oplysninger om, at havnen de senere år er gået glip af to virksomheder indenfor fiskeindustriområdet, fordi der ikke kunne skaffes de nødvendige arealer til dem. - Desuden har vi måttet sige nej til et anlæg, som et gastankselskab skulle bruge til rengøring af gastankere. Denne funktion er nu i stedet placeret i Belgien, sagde Jens Borup, som også pegede på, at Fiskernes Fiskeindustri nu er nødt til at køre cirka to tredjedele af den producerede mel til lagerhaller i industriområdet for senere at køre det tilbage til havnen, hvor det udskibes. - Det havde da været lettere og billigere, hvis FF kunne have placeret lagerhallerne ved siden af fabrikken på havnen, sagde Jens Borup. Hans Rex supplerede Borup ved at fremhæve, at det har været på tale at udskibe vindmøllenav fra Vestas' fabrik i Skagen fra Skagen Havn, men da der ikke er arealer, hvor navene kan opbevares på havnen, udskibes de nu stedet fra havnen i Grenå. - Hvis man desuden udvider havnen med nye kajarelaer er det klart, at der skal skabes nye aktivitetsområder, og det skal ske i samarbejde med private firmaer. Men grundlæggende er udvidelsen nødvendig for at vi kan have arelaer stående klar, når virksomheder efterspørger dem. - Efterspørgslen kommer jo primært, når først arealerne er der, sagde Hans Rex. 50 millioner Hans Rex oplyste videre, at første etape af den påtænkte udvidelse af havnen, vil koste omkring 50 millioner kroner. - Havnen har siden den blev kommunal selvstyrehavn været i stand til at opbygge en kapital, som kan bruges til dette formål. Desuden kan man også forestille sig, at havnen ejer bygninger og arealer, som den ikke har brug for på længere sigt, hvorfor de kan afvikles og give en indtægt som kan være med til at skabe udvikling, sagde Hans Rex.