Havnens historie dokumenteres

En udstilling om havnens tilblivelse forberedes til jubilæet i 2005

HIRTSHALS:På Hirtshals Museum arbejdes der ihærdigt på at opbygge en permanent udstilling, der med nye og gamle fotos skal dokumentere byens og havnens tilblivelse fra idé over plan til virkeliggørelse. En udstilling der ikke nødvendigvis skal placeres i de trange lokaler på Sophus Thomsensgade, men som gerne skulle være færdig og tilgængelig ved havnens 75 års jubilæum i 2005. - Vi må have en skitse til, hvordan det kan gøres, så vi på prioriteringsseminaret til august kan tage stilling til ambitionsniveauet, siger formanden for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (Borgerlisten). På det seneste temamøde i udvalget var bl.a. Hirtshals Museum på dagsordenen. - Hirtshals Museum, der blev etableret i 1976 i "Det ternede hus" og er en del af Vendsyssel Historiske Museum, nyder i forhold til sin størrelse stor offentlig interesse. Ikke mindst i kraft af, at én af "bærepillerne" i museet er historien om Signe Hansens arbejde med bjeskfremstilling. Men også den årlige opstilling af værksteder og køkken i museumshaven er med til at manifestere museet både i turisters og lokale borgeres bevidsthed, siger Ole Albæk. Derudover har museet et stort arbejde med fotos. Dels nye, der dokumenterer, hvad der sker i nutiden, men også gamle fotos, der kan skaffe adgang til at fortælle historier om det Hirtshals, der var engang. - Netop her er Hirtshals noget nær enestående, idet vi råder over billedmateriale fra før havnen blev bygget, gennem hele byggeprocessen, til indvielsen og igennem hele den efterfølgende udvikling. Vi kan altså med fotos dokumentere den spændende historie, som fortjener at blive fortalt for alle interesserede, siger Ole Albæk. Havnen i Hirtshals var længe undervejs. Byggeriet startede i 1919 og havnen blev indviet i 1930. Havnen er siden udvidet i 1962 (vestbassin), i 1976 (østbassinudvidelse). Derudover sker der, som man for tiden tydeligt fornemmer, til stadighed "mindre" ændringer og justeringer. Udvalget brugte desuden temamødet til at opfordre til at skabe et formelt samarbejde mellem Hirtshals Museum og Bunkermuseet. - Tilbudet i klitten skal gerne bevares, så det kan være med til at fortælle sin del af områdets historie, siger Ole Albæk.