Lokalpolitik

Havnens nye ansigt

Via computerteknik er det muligt at kigge ud i fremtiden

SÆBY:På byrådets møde 17. juni vedtog politikerne at sende et forslag til en lokalplan ud i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen åbner mulighed for at genopbygge den gamle DLG-bygning på havnen. Bygningen kan anvendes til butikker, restauration, café, kunstgalleri, forsamlings- og kulturformål samt til mindre håndværksvirksomheder og mindre kontor. På byrådsmødet fik Liste T vedtaget en række stramninger - blandt andet for at hindre, at bygningen ikke ender som ét stort kontorpalads. Ifølge den nye lokalplan er der mulighed for: "at opføre den nye bygning i blank mur (røde tegl), pudset murværk eller som udvendige vægge i indfarvet beton eller med en struktur som pudset eller vandskuret murværk i farverne hvid eller Sæbygul. Tagbeklædning skal være sort tagpap." Via computerteknik kan NORDJYKES læsere i dag få et indtryk af havnens nye ansigt. Billederne kan også ses bagerst i lokalplanen. Forslag og indsigelser skal sendes til Sæby Kommune senest 23. august.