Havnens overskud næsten fordoblet

Skagen Havn er kommet godt i gang med at være selvstyrehavn

Havne 1. marts 2003 07:00

SKAGEN: Skagen Havn er kommet rigtig godt i gang med at være en kommunal selvstyrehavn, hvis man ser på havnens økonomi. Havnens overskud i 2002, som var havnens andet år som selvstyrehavn, var på otte millioner kroner, og det er næsten dobbelt så stort, som det var i 2001. Da var overskuddet på 4,5 millioner kroner. Driftsresultaterne for de to år skal sammenlignes med, at der på forhånd, inden kommunen overtog havnen, var regnet med overskud i størrelsesordenen et par millioner kroner. Direktør John Pedersen oplyser, at det både er øgede indtægter og besparelser, der ligger bag den store stigning i overskuddet fra 2001 til 2002. Skagen Havn havde i 2002 en bruttoomsætning på 21,4 millioner kroner mod en omstæning på 18,3 millioner kroner i 2001. Langt størsteparten af omsætningen er afgifter af fisk og varer, som skal over kajen, og der var i 2002 en god stigning i afgiften for landede industrifisk. Den var på 5,8 millioner kroner mod 4,2 millioner kroner året før. Til gengæld faldt afgiften af landede konsumfisk fra 10,2 millioner kroner i 2001 til 9,5 millioner kroner i 2002. Den største post i spareafdelingen er, at udgiften til arbejde, som er udført af fremmede, er faldet fra 1,9 millioner kroner til 880.000 kroner. Det samlede overskud på godt otte millioner kroner foreslår bestyrelsen for havnen, at man overfører til 2003. Det betyder, at havnen i løbet af de to år har kunnet lægge 12,5 millioner kroner til egenkapitalen. I både 2001 og 2002 har havnen haft 17 medarbejdere, fremgår det af årsregnskabet som netop er blevet godkendt af bestyrelsen og som nu skal til endelig godkendelse hos byrådet. Af regnskabsberetningen fremgår det, at havnen i løbet af 2002 fik færdiggjort det meget store efterslæbsarbejde med vedligeholdelse af havnen, så hele havnen nu er i en god stand.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...