Lokalpolitik

Havneplaner i et lavere gear

Concept Hadsund beklager, at byrådet har fravalgt arkitektkonkurrence

HADSUND:Nogen har forestillet sig et højhus på havnen som et vartegn for Hadsund, andre frygter for deres udsigt, og byrådet synes mest optaget af at få lagt en plan, der umiddelbart er økonomisk gennemførlig. Med andre ord: Der er ikke enighed om ambitionsniveauet for den bydel, der skal bygges ved havneområdet i Hadsund, og som er en særdeles vigtig del af erhvervsfremstødet Concept Hadsund, der har som mål at skabe 3000 arbejdsplader. Byrådet har hidtil lænet sig op af konceptets såkaldte Sky Waterline gruppe, som også er repræsenteret i den rådgivende gruppe, som byrådet godkender i aften, men politikerne har afvist forslaget om at udskrive en arkitektkonkurrence for havneområdet. Det beklager Niels Kristensen, der er formand for Sky Waterline-arbejdsgruppen. - Det er fantastisk ærgerligt. Vi synes, at området fortjener en arkitektkonkurrence, som var en fantastisk mulighed for at profilere vores by, siger Niels Kristensen, der frygter, at ”det vilde og det visionære” går tabt ved den fremgangsmåde, som byrådet har valgt. Byrådet lagt tegneblyanten i hænderne på landskabsarkitekterne på Rosseels Tegnestue i Aalborg, som skal udarbejde skitser, der skal blive til en model, som borgerne får lejlighed til at se, inden byrådet sender projektet i udbud ved udvalgte byggeselskaber. Borgmester Karl Christensen har fremhævet, at kommunen har gode erfaringer med den model i forbindelse med skolebyggeri i Skelund og Hadsund samt ved boligbyggeriet Marcussens Bro. Synspunktet er bakket op og fået tilslutning i byrådet, men det har ikke overbevist Niels Kristensen. - Havneområdet er en utrolig vigtig del af helheden Concept Hadsund, siger Niels Kristensen, det er det område, hvor vi virkelig kan skaffe nogle attraktive steder at være for de virksomheder, vi er ved at skaffe til byen. På trods af fravalget af en arkitektkonkurrence, har Niels Kristensen ikke opgivet håbet om, at havneområdet kan komme til at spille den tiltænkte rolle i konceptets bestræbelser, selv om det kommer til at foregå i ”et lavere gear”. - Nu skal vi lige finde vores ben, så må vi videre, siger Niels Kristensen, der også har noteret sig, at tankerne om et højhus ikke har vakt udelt begejstring. I arbejdsgruppen havde man forestillet sig et vartegn, der ville få folk til at tænke: Hold da op, nu er vi godt nok kommet til Hadsund. Borgmester Karl Christensen har også noteret sig, at borgere med udsigt interesserer sig for højhuset, og han forsikrer, at borgerne får lejlighed til at give deres besyv med, når planerne er blevet konkretiseret så meget, at nævnte model kan udarbejdes. Når høringsfasen er ovre, bliver det på baggrund af en ny byrådsbeslutning, at interesserede byggeselskaber får mulighed for at give deres bud på, hvordan tankerne kan realiseres. Karl Christensen forestiller sig umiddelbart, at projektet udbydes til fem selskaber, og at man derfor får fem arkitekters bud at tage stilling til. Borgmesteren synes at håbe på, at nogle af dem vil indeholde planer om kanaler.