Lokalpolitik

Havneplaner tænder debatlysten i byrådet

En vil et højhus, en anden et grønt åndehul, nogle vil udvikling, andre hellere en blomstereng

HADSUND:Politikerne i byrådet er slet ikke enige om, hvad de synes, der skal ske på området ved havnen i Hadsund, hvor Østhimmerlands Tømmerhandel engang lå. Det viste en sjældent engageret debat ved byrådsmødet torsdag aften. Der var ganske vist kun et enkelt af de 14 fremmødte byrådspolitikere, der direkte var imod det udkast til en lokalplan, der nu skal sendes i udbud hos eventuelt interesserede byggefirmaer, men debatten på torsdagens møde viste, at uenigheden reelt er meget større. En vil have et højt højhus, en anden kanaler, én vil et grønt åndehul, andre udvikling og nogle er - eller kom - bare i tvivl om, hvad de synes er bedst. Det var med andre ord en hel særegen byrådsdebat, hvor nogle - næsten - ændrede den mening, de havde med sig ind i salen. Det gjaldt således formanden for teknik- og miljøudvalget Knud Christensen (V), der ellers fik byrådets opbakning til den foreslåede neddrosling af projektet, der skal føre til en ny bydel med op imod en halv snes bygninger - boliger, lettere erhverv - samt en kanal. Hans udvalg synes, at der i udkastet er lagt op til en for kompakt udnyttelse af arealet. Det var socialdemokraten Poul Bergmann, der fik udvalgsformanden til at tænke, at projektet fortsat er for kompakt, men Knud Christensen nøjedes dog med at holde muligheden åben for, at han han vil stemme imod et konkret projekt, hvis dét ender med at blive tilfældet. Tilløb til kritik Poul Bergmann lagde forsigtigt ud med at minde om, at han allerede i 2003 var skeptisk over for de tanker, der dengang blev lagt frem, og beklagede, hvis han kom til at ødelægge julehyggen, men sagde så: - Jeg synes, det er en dårlig plan. Han kritiserede planen for at lægge op til en alt for massiv en udnyttelse af arealet. Han synes ikke, at man når målet om at binde by og fjord sammen, men at der er lagt op til så meget kanal og så mange parkeringspladser, at der ikke bliver plads til græs og træer. - Man bliver jo helt rørt, når man skriver, at man følger protesterne imod højhuset, men et hus på seks etager er et højt hus, sagde han og beskrev det som "en kæmpekolos i et Mini-Manhattan". Er og bliver ikke Skagen Poul Bergmann synes ikke, at der skal graves kanaler i området, hvis prisen er, at der skal bygges så meget, som udkastet viser. Han ser hellere, at man prioriterer et grønt åndehul, hvor børn kan lege og sejlere mødes omkring en grill. Poul Bergmann tror ikke, at området bliver attraktivt for børnefamilier. - Jeg ville da ikke bo der med små børn, som skulle lege imellem parkerede biler med risiko for at falde i kanalen, sagde han og betvivlede, at sejlere i det hele taget ville have bøvlet med at sejle op i en kanal. Uenigheden om kanalerne førte til en lille diskussion om sejleradfærd mellem Poul Bergmann og Mogens Jespersen (V), og sidstnævnte havde nævnt, at sejlerne i Skagen da gjorde meget for at komme til at ligge tættest på byen. - Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe. Vi er og bliver aldrig Skagen, affærdigede Poul Bergmann. Alt for mange spøgelser Mogens Jespersen mente til gengæld, at Poul Bergmann så alt for mange spøgelser, og talte varmt for kanalsystemet. - For min skyld kan vi nøjes med kanalerne og så lade resten være en mindepark, sagde Mogens Jespersen vist for at understrege det første. I hvert fald sagde han: - Vi skal for alt i verden ikke give køb på kanalerne. Mogens Jespersen var nemlig blandt de politikere, der gav deres opbakning til projektet, og som mindede om, at kommunen købte arealet for at skabe en udvikling der. De udtrykte sig dog bare mere stilfærdigt, eksempelvis Lars Petersen (V), der mente, at Poul Bergmann var "fantastisk negativ", og at der i så stor en plan både måtte være noget, man kunne lide og ikke lide. Han nævnte som et eksempel på, at teknisk udvalg var interesseret i at imødekomme kritik-punkter hart lagt op til en præcisering af farvevalg for at undgå en gentagelse af de gule tage på Marcussens Bro, som man ikke mener falder ind i bybilledet. - Jeg synes altså, det er en fantastisk plan, sagde Lars Petersen, der i øvrigt var med til at pusle om idéen i erhvervsrådssammenhæng, inden den og han kom i byrådet. Savner elegance Johannes Sørensen (T) markerede sig som modstander af den seneste barbering og var kun afmålt begejstret for planen. - Spændende, men så heller ikke mere, sagde Johannes Sørensen, der mente, at kanaler ser man så mange andre steder, og at der ikke var noget særligt opmærksomhedsskabende i projektet. - Hvis det så havde været et moderne, let og elegant højhus. Noget, der er synligt udad til, som fortæller, at der er visioner her i området. Vi kunne godt trænge til noget, der løfter lidt, sagde Liste T-manden og beklagede, at man ikke havde lyttet til dem, der ikke klagede, og valgt at være "bare en lille smule visionær". Han var dog parat til at nøjes med et højhus på 25 etager, hvorefter Mogens Jespersen mente, at Johannes Sørensens begejstring for et højhus hang sammen med, at det skulle bygges i Hadsund. - Det var noget andet, dengang man i Øster Hurup ville stille en folkevogn ovenpå en pølsevogn, drillede Mogens Jespersen. Arkitekter og beton Det fremgik af borgmester Karl Christensens redegørelse, at man i sin fravælgelse af det høje højhus har støttet sig til arkitekt Hans Dall, som var med i dommerkomiteen på den nye skole og som har udtalt sig ret markant imod højhuset på havnen. Johannes Sørensen advarede på den baggrund mod at se arkitekter "som de rene orakler", og Mogens Jespersen mindede om, at Hans Dall tilhørte en generation af arkitekter, der har bygget Danmark til i beton. I slipstrømmen Fra socialdemokratisk side var Annie Sørensen indstillet på at afsøge om projektet kan realiseret, det var Rita Moore for så vidt også, men hun lagde sig dog i slipstrømmen på Poul Bergmanns kritik og sagde, at hun havde hygget sig og lyttet efter signaler, som, syntes hun, "viste den anden vej". Hun fortalte, at hun var "fra landet" og derfor havde svært ved at vænne sig til højhuse, og med henvisning til teknisk forvaltnings behandling af sagen syntes hun, det var "poppet", at man havde skrevet, at højhuset var udgået, når det fortsat var seks etager højt. - Men nu lægger vi planen ud, så kan vi håbe, at nogen kommer med en løsning, sagde hun og efterlyste arkitekter med løsninger. Idéerne kommer Tidligere i sagsforløbet har politikerne ellers afvist et ønske om en arkitektkonkurrence, og Karl Christensen er fortsat af den opfattelse, at idéerne vil komme, når projektet sendes i udbud. Og resultatet af debatten blev, at man sender det barberede projekt i udbud sammen med det, som teknik- og miljøudvalget fandt for kompakt. Forskellen er primært nogle bygninger og etager. Hvis det mest attraktive tilbud gælder "det kompakte", så skal byrådet høres igen. Borgmesteren mindede i øvrigt byrådet om, at man tidligere har været enige om, at området skulle udvikles til en ny bydel, der skulle skabe en større ligevægt "over" Himmerlandsgade, og at man har været enige om både at købe området og at lade udarbejdelsen af en plan for området indgå med en halv million kroner i det 10 millioner kroner store byfornyelsesprogram, der er ved at blive realiseret.