Havne

Havnestrategi venter

Udvidelse af Frederikshavn Havn vil være en dyr investering.

intet er endnu på plads i sagen om en mulig udvidelse af havnen i Frederikshavn. Foto: Carl Th. Poulsen

intet er endnu på plads i sagen om en mulig udvidelse af havnen i Frederikshavn. Foto: Carl Th. Poulsen

Mange faktorer spiller ind på udviklingen af Frederikshavn Havn som en fortsat god forretning og giver anledning til mange overvejelser. - Først når vi når til ende med dem, ved vi, hvor vi skal stikke snuden hen, siger havnedirektør Preben Reinholt ovenpå havnebestyrelsens nylige strategimøde, der ikke resulterede i en række endelige facit og beslutninger. En udvidelse af forhavnen, så det bliver lettere for store skibe at besejle og manøvrere i havnen, var et element i drøftelserne, men kom som forlods omtalt heller ikke til beslutning på strategimødet. - Det er en dyr investering, som kræver mange overvejelser, Rent teknisk har vi med en forundersøgelse fået klarlagt, at udvidelsen er mulig, men derfra og så til selve byggeriet, kan der være meget langt, siger Preben Reinholt. Han peger på, at tiden lige nu synes til opbrud og bevægelser i færgetrafikken og dermed også færgegodset, og at sådanne og mange andre faktorer tæller og skal tages i ed. - Color Line flyttede fra Frederikshavn og Fjordline flytter fra Hanstholm. i begge tilfælde til Hirtshals. Men hvem ved, hvad fremtiden bringer. Lige nu investerer vi selv i et større færgeleje og har også købt Color Lines terminal, så vi får perfekte forhold at tilbyde store skibe over 200 meter, påpeger Preben Reinholt. - Løstrailerandelen af færgegodsmængderne blev fordoblet ovenpå de ny hviletidsbestemmelser, men er inden for det seneste halve år reduceret igen. Det kan skyldes chaufførmanglen herhjemme, og indsættelsen af anden arbejdskraft, der ikke er så dyr at have kørende, og sådan er der mange forhold, der hele tiden kan ændre sig og som har betydning for de beslutninger, der skal træffes for den fremtidige havn, siger Preben Reinholt.