Havneudvidelse et skridt videre

Rådgivere ansat til næste step af udvidelsen af Frederikshavn Havn

Havnedirektør Preben Reinholt (th) og vicedirektør Mikkel Seedorff Sørensen glæder sig til at der kommer gang i havneudvidelsen. Foto: Frederikshavn Havn

Havnedirektør Preben Reinholt (th) og vicedirektør Mikkel Seedorff Sørensen glæder sig til at der kommer gang i havneudvidelsen. Foto: Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn AIS har netop indgået kontrakt med det rådgivende ingeniørfirma Al Consult ApS i Randers vedrørende første fase i planlægningen af den havneudvidelse, der blev annonceret i foråret 2011. Et led i den vækststrategi Havnen offentliggjorde i efteråret 2010. Al Consult ApS skal udfærdige udbudsmaterialet til prækvalifikationen af totalrådgivere. Færdig i første kvartal 2012 Udbudsmaterialet omfatter udbud og annoncering af VVM-redegørelse, designforslag, hovedentreprise og bygherrerådgivning. Når udbudsmaterialet foreligger i første kvartal 2012, udbydes opgaverne i et åbent EU-udbud, hvor alle prækvalificerede kan byde på opgaverne. Herefter gennemgås tilbuddene ud fra fastlagte kriterier, og den endelige totalrådgiver vælges i maj 2012. Firma med stor erfaring - Vi er overbeviste om, at valget at Al Consult ApS vil føre os sikkert gennem denne første, vigtige proces frem mod planlægningen og gennemførelsen af den planlagte, store havneudvidelse. - Al Consult har 15 års erfaring og stor ekspertise indenfor teknisk rådgivning og projektledelse at komplekse anlægsprojekter, renovering og design at havnekonstruktioner, marineanlæg, kystbeskyttelse samt udvikling at havvindmølleparker, udtaler havnedirektør Preben Reinholt i en pressemeddelelse. Nye muligheder Udvidelsen vil betyde større og nye forretningsmuligheder for havnen og dens virksomheder, for eksempel vil udvidelsen muliggøre serviceeftersyn og renovering af større fartøjer og offshore platforme. 12 at havnens største maritime servicevirksomheder har tidligere vurderet, at en havneudvidelse i den planlagte størrelsesorden samlet vil give dem op til 600 mio. kr. i meromsætning og skabe 300-400 nye, direkte arbejdspladser. Tages den indirekte effekt i betragtning, forventes der totalt en meromsætning på cirka. 1 milliard kr. og ca. 1.000 nye arbejdspladser. En havneudvidelse vil også give nye muligheder indenfor konventionel havnevirksomhed og miljø- og genvindingsindustrien, vurderer repræsentanter fra disse fokusområder i samme forundersøgelse. 135 meter mod øst Planerne omfatter nye ydermoler med en indsejlingsbredde på ca. 135 meter imod de nuværende 93 meter, samt en forøgelse af vanddybden fra 8 til godt 12 meter. Havneudvidelsen sker via en udbygning mod øst og vil medføre en betydelig forøgelse af havnens land- og vandarealer, nye kajer mv.