Lokalpolitik

Havneudvidelse haster

Ønsker klar opfattelse af lokalplaner inden 2006

SKAGEN:Skagen Havn blev naturligt nok også et af hovedemnerne på strategikonferencen i onsdags. Meldingen fra formanden for havnens bestyrelse, borgmester Hans Rex (V) er, at der er brug for hurtigt at komme i gang med at se på lokalplanforslag for en eventuel udvidelse af Vesthavnen, når sagen er færdigbehandlet i amtet, og havnedirektør Willy B. Hansen fastslog, at målet nu er, at der inden 2006 skal være en klar opfattelse af lokalplaner vedrørende emnet. - Det er måske lidt optimistisk, men det satser vi på, ikke mindst på baggrund af den kommende kommunesammenlægning, sagde havnedirektøren. Der er tale om et projekt med et 55.000 kvadratmeter areal til cirka 30 millioner kroner, så det kræver grundige overvejelser, før man går i gang. Krydstogtanløb Arbejdsgruppen, der beskræftigede sig med fisk og havn, kom også med et forslag om, at krydstogtanløb i Skagen bør gøres endnu mere professionelt, end det allerede er. - Vi kan takke leder af Cruise Top Denmark, Anne Sofie Rønne Jensen, for, at det har udviklet sig væsentligt i en positiv retning gennem det seneste år, så det er absolut ikke en kritik af hendes indsats, men måske kunne vi komme endnu længere via for eksempel et samarbejde med krydstogtfolkene i København og måske også ansætte en fast person til at tage sig af markedsføringen, sagde havnedirektøren. Arbejdsgruppen kom også med et forslag om at få etableret velfærdsfaciliteter for fremmede fiskere ved auktionsbassinet på Skagen Havn. - Baggrunden er, at vi har mistet en masse anløb af især mindre fiskefartøjer med typisk to - tre mand om bord gennem de seneste år, og dem vil vi gerne have tilbage. Velfærdsfaciliteterne skal give mulighed for vask, tv-stue og internetcafé i et samarbejde med Sømandshjemmet, sagde Willy B. Hansen. Brug for bufferzone En anden gruppe beskæftigede sig med en udviklingsplan for Vesthavnen og havnefronten i Skagen, og her kom det ikke så meget til at handle om nye projekter, men mere en snak om, hvad projekter kan indeholde. Gruppen diskuterede blandt andet, hvor grænsen for havnen slutter, og hvor byen begynder, og her nåede man frem til, at de seneste års investeringer blandt havnens industrier har gjort, at Østre Strandvej og Vestre Strandvej ligesom er blevet grænsen. Det handler så om at få skabt en bufferzone mellem havn og by til glæde for begge parter. - Hertil kommer så også spørgsmålet om, hvad den centrale del af havnefronten skal bruges til. Vi ved, at den gamle havnemesterbolig er i udbud, og der er så behov for at finde ud af, ikke bare hvad bygningen skal bruges til, men også hvad pladsen foran havnemesterboligen skal bruges til, fastslog direktør for teknik- og miljøforvaltningen, Mogens Hust. Arbejdsgruppen gjorde også opmærksom på, at Skagen Havn er i stærk international konkurrence om råvarer i forhold til andre havne omkring Nordsøen, og at det derfor er vigtigt, at for eksempel fiskeindustrierne i fremtiden kan pumpe fisken direkte ind fra skibene.