Havneudvidelse med overløb og deklarationer

SKAGEN:Udvidelsen af Skagen Havn er bremset i øjeblikket på grund af behandling i Naturklagenævnet. Alligevel behandlede Skagen Byråd på dets augustmøde tre punkter, der er direkte afledt at planerne om en havneudvidelse mod vest. Efter de oprindelige planer begynder arbejdet i dette efterår. Der skal ske landindvinding af 110.000 kvadratmeter af søterritoriet uden for den nuværende vestmole. Udvidelsen får stor betydning på en række områder. Nu har Skagen Byråd for eksempel godkendt et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget skal sendes i otte ugers høring. Ifølge tillægget ledes spildevandet til den eksisterende vesthavns pumpestation – og herfra videre til renseanlægget. I forbindelse med landindvindingen overskæres to overløbsledninger. Derfor skal der etableres nye overløbsledninger. Det kræver cirka en halv kilometer trykledning, 200 meter gravitationsledning samt ekstra pumpekapacitet. Ledninger skal føre regn- og spildevand ud i havet, således at det mest forurenede vand ledes længst ud. Skagen Havn og Skagen Kommune har aftalt, at forsyningsområdet Spildevand skal betale 7.800.000 kroner og at havnen kan bidrage med 600.000 kroner. Endnu en udløber af planerne om en havneudvidelse er spørgsmålet om gamle og nye deklarationer. Det er en forudsætning for, at de eksisterende overløbsledninger kan afskæres og erstattes af nye. toen