Frederikshavn

Havnevagten

Silke Polax af Fåborg fra Karlstad for proviantering. Afgået til Casablanca med træ og papir. Dan Carrier af Nassau fra Stettin for bunkring. Afgået til Haugesund med jerntanke. Far Saltire af Douglas fra Aberdeen for dokning. Returnerer ledig til Aberdeen. Imperator af Bergen fra Kristiansand for reparation hos Alpha.