Aalborg

Havnevagten

Taurus/east Express af Aalborg fra Hamburg ledig. Dokning. Afsejlet til Szczecin. Tärnvind af Donsö fra Kalundborg. Losning af olie. Afgået til Kalundborg. Dania af Århus fra Vejle ledig. Reparation/bedding. Jens Sørensen af København fra søen ledig. Overnatte. Afgået til søen. Silke Polax af Fåborg fra Karlstad med træ/papir. Proviantering. Afgået til Casablanca. Framvik af Fiskebæk fra Gøteborg. Bunkre olie. Afgået til Gøteborg.Hein af Nassau fra Katholm. Losning af stabilgrus. Afgår til Katholm.