Havparker skal redde fiskene

Worldwatch Institute peger på marine-nationalparker som en måde at redde bestandene på.

1.300 fiskere har halet ny toårig overenskomst i land. Den indeholder sikring mod løndumping. Arkivfoto: Klaus Madsen

1.300 fiskere har halet ny toårig overenskomst i land. Den indeholder sikring mod løndumping. Arkivfoto: Klaus Madsen

Verdenshavenes fiskebestande er under voldsomt pres fra overfiskning, bundtrawl, klimaforandringer, affaldsproblemer og forurening. 76 procent af verdens fiskebestande er overudnyttede, og rigtig mange arter er i alvorlig fare. Den dyste vurdering fremgår af en ny rapport fra det kendte amerikanske miljøinstitut Worldwatch Institute - især kendt fra sin årsrapport ¿Verdens Tilstand¿. Rapportens forfattere peger på et verdensomspændende netværk af nationalparker til havs som måske den eneste effektive måde at forbedre de fatale forhold for verdens fiskebestande på. Forfatterne til den nye rapport efterlyser radikale ændringer af fiskeriet, så der tages langt større hensyn til havets økosystemer, tages hånd om forureningen og CO2-udledningen, som ellers ændrer temperaturerne og havenes kemi. Fælles forpligtigelse - Havene kan ikke redde sig selv. En fælles forpligtigelser på velfungerende økosystemer er nødvendige for at redde overfiskede arter fra at blive systematisk nedfiskede, siger præsidenten for Worldwatch Institute, Christopher Flavin, i en kommentar. Truslerne kommer ifølge rapporten altså ikke kun fra massive skader fra bundtrawl, voksende problemer med bifangst, overforbrug af foder i hav- og dambrug og ulovligt fiskeri. Også de menneskeskabte klimaforandringer spiller en stor rolle, som allerede nu viser sig i polområderne, hvor svindene ismasser betyder øget sårbarhed for bl.a. pingviner, albatrosser, sæler, hvaler og isbjørne. Oveni kommer der en kemisk, radioaktiv og næringsstofrig cocktail, som forurener havmiljøet, dræber organismer og underminerer økosystemer, hedder det i rapporten. Forfatterne peger især på faren fra de svært nedbrydelige organiske miljøgifte - POP¿er - som ikke er reguleret i den såkaldte Stockholm-konvention. Det gælder bl.a. de bromerede flammehæmmere. Også områder ramt af alvorligt iltsvind forårsaget af kunstgødning og kloakudledninger nævnes som tydelige tegn på et havmiljø i alvorlig krise. Reservater En løsning er ifølge rapporten et globalt netværk af marinreservater eller nationalparker til havs. Worldwatch Institute peger bl.a. på positive erfaringer med marinreservater ved Det Røde Hav og også De Caribiske Øer, hvor tre års beskyttelse tredoblede antallet af fisk. Miljøorganisationen Greenpeace arbejder for et globalt netværk af marinreservater, der dækker 40 pct. af verdens havområder. Organisationen er derfor begejstret for den nye rapport lige op til forhandlingerne i EU om et nyt havstrategidirektiv. - Det er en kæmpechance for at skabe fredede marinområder, hvor fiskebestandene kan komme sig igen. I dag har miljøministrene i EU ikke de nødvendige værktøjer til at beskytte fiskene mod industri og fiskeri, siger havkampagne-medarbejder Hanne Kærgaard Lyng Winter til Ritzau. Greenpeace opfordrer miljøminister Connie Hedegaard (K) til at gå forrest sammen med bl.a. Sverige i kamp for et progressivt direktiv, der kan gøre en mærkbar forskel for havets truede liv. - Danmark har lovet at følge FN¿s mål om inden 2010 at sikre en væsentlig reduktion i tilbagegangen for den biologiske mangfoldighed. Det haster, hvis det ikke bare skal være hul snak. Hvis vi gør det rigtige og med marinreservater giver havet en reel chance, har havet en fantastisk evne til at komme sig igen, siger hun. De Radikales miljø- og fiskeriordfører Ole Glahn kalder marinreservater en rigtig god idé. - Hvis der overhovedet skal være et fiskeri fremover, er vi som politikere tvunget til at handle nu, også selvom det vil møde modstand fra fiskerierhvervet. Etableringen af nationalparker til lands, som vi allerede er i gang med herhjemme, kan med stor mening også ske til havs. Et helt oplagt sted at starte kunne være Østersøen, som er hårdt presset, siger Ole Glahn til Ritzau. /ritzau/