Hed debat om Den Gule Café

Kommunalbestyrelsen måtte gennem lang diskussion og afstemning om ældrecafeen efter at socialudvalgets medlemmer ikke kunne blive enige

BROVST:Der måtte en lang debat og to afstemninger til, før kommunalbestyrelsen i aftes kunne sætte punktum for den kommunale del af diskussionen om Mølleparkcentrets Den Gule Café. Politikerne vedtog med stemmerne 9-8 en indstilling fra socialudvalgets flertal om, at kommunen i fremtiden driver caféen og køber maden såvel som ti ugentlige medarbejdertimer i Fælleskøkkenet til at anrette den. Et mindretal i socialudvalget havde ønsket at købe 15 timer om ugen og forlangt sagen i kommunalbestyrelsen. Inden socialudvalgets beslutning blev endeligt vedtaget, havde politikerne forkastet et ændringsforslag fra borgmester Mogens Gade (V) om at bruge de 129.000 kr., der i øjeblikket er afsat til flexjob i Fælleskøkkenet, samt ekstra 50.000 kr., afsat til Mølleparkcentret, til Den Gule Café og på denne måde frigøre midler til terapi for beboerne på Egevej 6. Selve fremsættelsen af forslaget vakte vrede hos socialudvalgsformand Ole Christensen (S): - Jeg bliver målløs, når der kommer sådan et forslag. Du kunne havde kontaktet os for at snakke om forslaget, i stedet for at vi skal tage stilling til flere forskellige forslag i dag. Ole Christensen nævnede, at socialudvalget har været gennem tre møder om sagen uden at kunne blive enige. Han vendte sig imod, at man tager penge fra en pulje, der er afsat til flexjobbere og fandt det bedre at give en tillægsbevilling til cafeen, hvis man ønsker det, i stedet for at "bytte rundt på æbler og pærer". Ellers kører økonomien galt. Ole Christensen efterlyste en gennemgang af sagen i byrådsdagsordenen, så alle kunne orientere sig. Erling Jacobsen (S) pointerede, at kommunen har valgt at drive cafeen ved hjælp af købt arbejdskraft fra Fælleskøkkenet. Han så ingen grund til at købe det øvrige arbejde til overpris, men i stedet bruge kommunens eget mandskab. Forvirret Ragnhild Poulsen (UP) erklærede sig skrupforvirret, men stillede ændringsforslag om, at kommunen overtager driften og ansætter en flexjobber, et forslag hun senere frafaldt. Kim Bennike (DF) fandt, at borgmesterens forslag vil give den service, der skal til. Jens Dahl (UP) erklærede, at serviceniveauet ikke må sænkes. 10 timer kan ikke erstatte 15. Uanset hvem der driver caféen, skal der snakkes timetal, men han fandt det ikke mærkeligt at lade køkkenet servere maden, når den er lavet der. Mogens Gade præciserede, at der stadig vil være 12 flexjobs i kommunen, men det ene bliver i Fælleskøkkenet. Ole Christensen fandt, at en borgmester, der ikke sidder i socialudvalget, men blander sig i arbejdet, giver stof til eftertanke. Hertil replicerede Gade, at han blandede sig, fordi Venstres medlemmer i udvalget havde fået at vide af formanden, at deres forslag var ulovligt. Ragnhild Poulsen ville lade kommunen drive Den Gule Café og lad forvaltningen finde ud af hvordan, og Erling Jacobsen spurgte, hvorfor modellen med at bruge kommunal arbejdskraft ikke kan anvendes, når nu forvaltningen stiller forslag om det. Mogens Gade fandt det bekymrende, at Mølleparkcentrets ressourcer udhules. Ole Christensen påpegede, at der skal sættes timer på, hvis Fælleskøkkenet skal løse opgaven - og hvis det stadig har lyst. Mogens Gade fastholdt sit ændringsforslag, som der derefter blev stemt om. Det faldt med otte stemmer imod: De syv socialdemokrater og Ragnhild Poulsen. Dernæst blev der, på tværs af partiskel, stemt om socialudvalgets flertalsindstilling. Ni stemte for, nemlig de syv socialdemokrater, Ragnhild Poulsen og Aksel Vad (V), mens resten stemte imod.