Hed debat om plejehjem

Genhusning i pavilloner fik bølgerne til at gå højt i Hjørring byråd

HJØRRING:Hvis de ældre fra kommunens plejehjem havde været til byrådsmøde i Hjørring onsdag aften, ville nogle af dem nok have glippet lidt med de gamle øjne. Genhusning af plejehjemsbeboere var nemlig grundlag for en hed debat. Problematikken er, at Vellingshøj Centret har været brugt som genhusningssted ved plejehjemsrenoveringer, men nu har social- og sundhedsudvalget bedt byrådet tage stilling til en ny løsning. Forslaget blev efter den lange debat vedtaget. 20 stemte for, mens Hanne Jensen (S) undlod at stemme med begrundelsen, at planen lige nu betyder fyringer af personale. Det hele går ud på, at 11 boliger i Poulstruplund i en periode bruges til delvis genhusning af beboere fra Fynsgade, når Fynsgade skal renoveres. De øvrige beboere fra Fynsgade tilbydes plejeboliger på kommunens øvrige plejecentre som permanente boliger, og beboerne fra Poulstruplund, som lige nu er genhuset på Vellingshøj Centret, tilbydes permanente plejeboliger på netop Vellingshøj Centret eller andre plejecentre efter eget ønske. SFs byrådsmedlem Jørn E. Christiansen stillede sig meget kritisk overfor planerne. Han undrede sig over, at sagen er endt i byrådet og kommenterede sagen meget detaljeret. - Den omstændighed, at Vellingshøj er gjort til et genhusningsted ud fra fra et praktisk-socialt synspunkt er en fejl, sagde Jørn E. Christiansen med henvisning til, at flere af de genhusede gerne vil blive på Vellingshøj. Han fremhævede bl.a., at man i Sæby har brugt en pavillon til genhusning af plejehjembeboere. - Der er heller ingen tvivl om, at Motellet kunne være et udmærket genhusningsprojekt. Her kunne man være sikker på, at ingen ønsker at blive. Ikke på grund af plejen, men fordi de små rum og de handicap-uvenlige badeværelser er uværdige til permanente boliger, sagde Jørn E. Christiansen. - Men vi ved selvfølgelig, at økonomien er vigtigere end menneskene, sagde han bl.a. også og kristiserede visitationsudvalget og den hjemmeside, som socialudvalget netop har fået et år til at stable på benene. Herefter fremlagde han et nyt forslag til genhusning, der bl.a. indebærer, at Fynsgades beboere genhuses på Motellet. - Vi ved, at det gjorde ondt, at der ikke blev en plads i socialudvalget, men sådan blev det, sagde Gudrun Laub (V) i sin kommentar. - Mal ikke et billede af, at vi tænker på penge og ikke på mennesker. Hvis vi skal forbedre forholdene, så skal der genhuses. Vi har gjort det bedst muligt, og vi kan være tilfredse - også med personale og visitationsudvalget, sagde Gudrun Laub. - Og heldigvis har vi aldrig haft på tale at genhuse i pavilloner, sagde Per Larsen (K). - Nej, jeg tror ikke på, at du mener det med pavilloner og Motellet. Jeg opfatter det som en morsomhed, sagde socialudvalgsformand Helmuth Zickert (S), som i øvrigt påpegede , at der allerede er meget at finde på den hjemmeside, Jørn E. Christiansen kristiserer, og at udvalget har fået et helt år til at udarbejde den. Borgmester Bent Brown brød flere gange ind i debatten, der i perioder nærmest var overophedet.