Lokalpolitik

Hed debat venter om amternes fremtid

Generalforsamling bliver tilløbsstykke

AALBORG: Amtsrådsforeningens generalforsamling 27. og 28. marts i Aalborg bliver efter alt at dømme noget af et tilløbsstykke med henved 650 deltagere. Et kvalificeret gæt på den ekstra store tilstrømning er, at Strukturkommissionens arbejde - herunder spørgsmålet om bl.a. antallet af amter og kommuner og deres størrelse i fremtiden - bliver et varmt debatemne på generalforsamlingen i næste uge, der foregår i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Der er på forhånd indsendt tre forslag til behandling på generalforsamlingen, og det ene, der netop omhandler Strukturkommissionen, er indsendt af amtsrådsforeningens bestyrelse, der ønsker at bevare et regionalt niveau i den offentlige struktur. Beslutningsforslaget har følgende ordlyd: - Generalforsamlingen opfordrer amterne og Amtsrådsforeningen til i forbindelse med Strukturkommissionen at arbejde for at sikre et regionalt direkte folkevalgt niveau med ansvaret for den regionale udvikling. - Det fremtidige ansvar bør omfatte en bred vifte af opgaver vedrørende sundhed, socialområdet, uddannelse, beskæftigelse, erhverv, infrastruktur og miljø. Kompetence og økonomisk ansvar bør følges ad. To nordjyder har i øvrigt sæde i den 17 mand store bestyrelse, og det er amtsborgmester Orla Hav (S) og 1. viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp (V). Ifølge NORDJYSKE's oplysninger kommer statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til Aalborg for at deltage i Venstres gruppemøde på førstedagen, og derudover har endvidere syv ministre anmeldt deres ankomst til generalforsamlingen. Det er indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), finansminister Thor Pedersen (V), skatteminister Svend Erik Hovmand (V), miljøminister Hans Christian Schmidt (V), socialminister Henriette Kjær (K), undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) og videnskabsminister Helge Sander (V). Endvidere deltager omkring et halvt hundrede folketingsmedlemmer i generalforsamlingen foruden naturligvis flere hundrede medlemmer af landets 14 amtsråd. I 2000 var Aalborg også værtsby for Amtsrådsforeningens generalforsamling, hvorimod arrangementet de seneste to år er afviklet i henholdsvis Kolding og Herning.