Lokalpolitik

Hedeareal i Løkken

LØKKEN:Et stykke hede på Bikubearealet i Løkken skal friholdes for bebyggelse, når ferieprojektet Nordenlys realiseres. Opførelsen af ferieboligerne på Bikubearealet er begyndt, men det sker i overensstemmelse med den gamle lokalplan. For at hele projekt Nordenlys kan gennemføres, skal der vedtages en ny lokalplan for Bikubearealet, og en sådan har nu været i offentlig høring. Høringen har kun kastet enkelte indsigelser af sig. Et ægtepar, der er naboer til Bikubearealet beder om at hedearealet friholdes for bebyggelse. - På et areal svarende til to fodboldbaner påtænkes at bygge ikke mindre end 60 boligenheder i to etager. Det er enormt tæt og kommer til at virke overvældende massivt, er vi bange for, skriver ægteparret i deres indsigelse. Nordjyllands Amt mener, at hedearealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven og derfor ikke må bebygges, og teknisk udvalg anbefaler kommunalbestyrelsen at indføje denne betingelse i lokalplanen, inden den formentlig vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde søndag aften.