EMNER

Hedegaard beskylder amtets trafikselskab for aftalebrud

FREDERIKSHAVN:Massevis af statslige millioner er hældt i Nordjyske Jernbaner de senere år. Samtidig bliver den kollektive trafikbetjening i store dele af området mellem Frederikshavn og Skagen dårligere. Den ligning kan formanden for teknisk udvalg i Frederikshavn, Jens Hedegaard Kristensen (CD), ikke få til at gå op. Så nu vil han have byrådet til at rette henvendelse til bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab for at få en forklaring. Baggrunden er Nordjyske Jernbaners beslutning om, at togene skal køre non-stop forbi Napstjert Station. Passagererne må i stedet selv sørge for at komme de to-tre kilometer til Jerup Station. Det fører til, at der fra årssiftet indføres teletaxi i området mellem Jerup ogNapstjert. På kommunens regning. Også beslutningen om at nedlægge busruten mellem Skagen og Frederikshavn giver dårligere service for en gruppe passagerer, der bor langt fra stationer. - Det er noget vi betaler derfor, og derfor er der tale om aftalebrud, mener Jens Hedegaard Kristensen (CD). Regningen ender også i dette tilfælde hos kommunens skatteydere. Byrådet har besluttet at oprette en nærbusrute til Elling/Strandby - på kommunens regning.