Hedegaard satser på rapsolie til biler

Rapsoliefirma med i ny fabrik i Nørresundby

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Ved selv at pres­se rap­sfrø bli­ver vi ikke bare pro­du­cent af raps­olie, men også fo­der­ka­ger, som vi el­lers kø­ber ind hos an­dre, si­ger ad­m. di­rek­tør Finn V. Niel­sen.

NØRRESUNDBY:Når den raps, der nu står gul på de nordjyske marker, er høstklar sidst på sommeren, står foderstofkoncernen Hedegaard i Nørresundby klar til at presse frøene til miljøvenligt brændstof til biler. I samarbejde med Tjelefirmaet Dansk Energi Raps har Hedegaard stiftet et selvstændigt selskab, Rapsonol A/S, der på basis af olieholdige frø kan fremstille koldpresset vegetabilsk olie såsom rapsolie, der uden yderligere behandling kan bruges som eneste brændstof i ombyggede dieselmotorer. - Vi har adgangen til rapsfrø og kan bruge den faste del af de pressede frø i foderproduktionen. Vores samarbejdspartner har viden om oliefremstilling og salg af olie. Idéen med samarbejdet er at udnytte denne synergieffekt, siger Hedegaards administrerende direktør, Finn V. Nielsen. Afprøvet teknik Dansk Energi Raps har i et par år med succes afprøvet teknikken, og da markedet samtidig udvikler sig positivt i lande som Tyskland og Sverige, har firmaet kastet sig ud i etablering af tre produktionsanlæg inklusiv det i Aalborg, hvoraf de to samarbejdspartnere hver ejer 50 procent. I første omgang vil det nye firma da også primært presse olie til eksport, men Hedegaards direktør er overbevist om, at man også i Danmark vil se en voksende efterspørgsel på ”grøn” brændstof til transportsektoren. - På trods af, at afgiften på vegetabilsk olie ikke er lettet i Danmark, ser vi et stigende antal institutioner og kommuner efterspørge miljørigtige alternativer til diesel til deres bilpark, siger Finn V. Nielsen. Desuden forventer man en øget efterspørgsel i forbindelse med varmeproduktion, hvor rapsolien vil kunne erstatte eksempelvis naturgas. Som direktør for det nystiftede firma er ansat Per Pedersen, der i forvejen er medejer af Dansk Energi Raps. Hos Hedegaard har de ubehandlede rapsfrø hidtil været brugt direkte i foderproduktionen eller videresolgt. Samtidig har Hedegaard måttet importere de foderskrå, der bruges som foder til kvæg. - Som vi har organiseret det nu, hænger tingene anderledes sammen, siger Finn V. Nielsen. Han fortæller i den forbindelse, at nogle olieproducenter vælger at sælge foderkagerne som brændsel, fordi de ikke har aftagere i landbruget. Den nye fabrik etableres i Hedegaards eksisterende anlæg på havnen i Nørresundby. Den samlede investering i presseanlæg m.v. er på fem-seks millioner kroner.