Thise

Hedelunds- gade skal have nye kloakker

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd skal på et kommende møde tage stilling til en anlægsbevilling på 750.000 kr. til renovering af hovedkloakledning og stikledninger i Hedelundsgade i Brønderslev. Baggrunden er, at teknisk forvaltning gennem det seneste halve år modtaget en del henvendelser om rotter i Hedelundsgade. Meldingerne kommer fra både beboerne og kommunens rottefænger. Tv-inspektion af hovedkloakledninger viser, at ledningen er i meget dårlig stand. Derfor foreslåes det, at ledningen renoveres nu. Hoved- og stikledninger strømpe-fores uden opgravning. De mange problemer med rotter skyldes for en stor del, at der er mange ubenyttede stikledninger, som giver gode vækstbetingelser for rotter. Disse ubenyttede stikledninger vil blive lukket af ved strømpe-foringer. Der er afsat 3,4 mio. kr. til detailkloakker, og der er brugt 2,1 mio. kr. til blandt andet byggemodningen i Thise Bakker.