Virksomhedsøkonomi

Hedeselskabet kapper sidste bånd til Silvatec

Med russisk ejer forventer direktør, at Farsø-virksomhedens optur fortsætter

Per Tel­ling, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør be­teg­ner Agromash Holding som så tæt på man kan kom­me den op­ti­ma­le ejer for Sil­va­tec. Med den rus­si­ske ejer har Farsøvirksomheden fået en vel­smurt salgs­ma­ski­ne i det skov­ri­ge land mod øst.Foto: Mar­tin Dam­gård

Per Tel­ling, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør be­teg­ner Agromash Holding som så tæt på man kan kom­me den op­ti­ma­le ejer for Sil­va­tec. Med den rus­si­ske ejer har Farsøvirksomheden fået en vel­smurt salgs­ma­ski­ne i det skov­ri­ge land mod øst.Foto: Mar­tin Dam­gård

FARSØ:Silvatec i Farsø, der fremstiller avancerede skovningsmaskiner, får nu kappet det sidste bånd til sin mangeårige ejer, Hedeselskabet. Hedeselskabet solgte i 2006 fire femtedele af selskabet til Agromash Holding, der er det vesteuropæiske datterselskab af den russiske koncern Tractor Plants. Nu har det danske firma besluttet sig for at sælge de resterende 20 procent til russerne. Ifølge Hedeselskabets administrerende direktør Ove Kloch har afhændelsen af den sidste aktiepost hele tiden været planen. ¿ Aktieposten sikrede, at de nye ejere fik tilført Hedeselskabets viden om Silvatec, hvorved selskabet kunne få den bedst muligt overgang til det nye selskab. Den proces er nu overstået, og dermed er tiden kommet til salg af de resterende aktier, siger Ove Kloch. For Silvatec har ejerskiftet betydet dramatiske forandringer. Efter mange år med røde tal var der sidste år overskud på regnskabet, antallet af færdigbyggede skovningsmaskiner per måned er steget med 250 procent, ordrebogen er fuld og antallet af ansatte er vokset fra godt 70 til 100. Samtidig er en betydelig produktion lagt ud til underleverandører. ¿ Det russiske ejerskab har helt sikkert bragt virksomheden et stort skridt frem og givet medarbejderne og ledelsen en fornyet tro på fremtiden, siger administrerende direktør Per Telling, der varsler yderligere vækst i de kommende år, herunder en udvidelse af fabrikken i Farsø i 2009: ¿ Der var selvfølgelig et vist vemod at spore blandt medarbejderne, da de fik besked om det endelige farvel til Hedeselskabet, men samtidig er de klar over, at fremtiden ligger i at udnytte det russiske potentiale, som er enormt idet 25 procent af verdens skove ligger der, siger direktøren. Han påpeger i den forbindelse, at med ejerskiftet har Silvatec dels fået en kapitalstærk ejer, der kan finansiere den nødvendige udvidelse af kapaciteten, dels en hoveddistributør og velsmurt salgsmaskine, der giver Farsø-virksomheden fortrin i forhold til de langt større og økonomisk stærke internationale konkurrenter. Netop i forhold til de sidste ser Telling ejerskiftet som en lykkelig begivenhed for den virksomhed, han blev direktør for samtidig med, at russerne kom ind i billedet: ¿ Silvatec har haft stor fornøjelse af Hedeselskabet, men tidspunktet er kommet til, at firmaet skal skifte gear. Det er ikke nok at være stor i Danmark med det begrænsede hugningsbehov, der er herhjemme, siger han. Hedeselskabets salg af de sidste aktier betyder dog ikke et totalt stop for samarbejdet. Der vil fortsat være fælles opgaver omkring blandt andet it-løsninger.