Hedeslag i Zoo?

Den danske lovjungle er en underlig størelse. Og helt galt kan det da gå, når den skal fortolkes af nogle embedsmænd som er ramt af hedeslag! Hedeslag er da den eneste logiske forklaring på det påbud, som har ramt Aalborg Zoo, om at hunde i snor ikke må medtages, på grund af den overhængende smittefare! Ja, man må altså undres, for hvad så med alle de vilde dyr som færdes ud og ind af haven, så som katte, fugle, ræve, mus, rotter, og så videre? Bliver det også forbudt at holde hund i haverne som har hegn lige op af Zoo? Hvad går galt, for sådanne embedsmænd? Justitsminister, Lene Espersen, har jo tidligere vist stor handlekraft i "vigtige" sager. Hun har skredet ind over for politifolk som modtog en gratis burger, og hun har stoppet samme politifolks "misbrug" af arbejdspladsen til strip ved firmafrokosterne!... Med en sådan handlekraft, kan man vel også forvente at hun vil springe til med overholdelse af et af regeringens valgløfter, nemlig at fjerne åbenlyst umulige love fra den danske lovjungle. Dette ikke mindst som hjælp imod nidkære embedsmænd som ikke har andet at lave end at fortolke den slags bras! Merete Knudsen Hasserisgade 2, Aalborg