Børglum

Hedetur ved Børglum Kloster

Birthe Kristensen (til venstre) fortæller om vegetationen på Fristrup Hede. Arkivfoto

Birthe Kristensen (til venstre) fortæller om vegetationen på Fristrup Hede. Arkivfoto

{ BØRGLUM: På torsdag, 17. august, arrangerer Dansk Naturfredningsforening aftentur på Fristrup Hede, der ligger sydøst for Børglum Kloster.Turen vil rumme beretningen om, hvordan heden de seneste 10-12 år langsomt har ændret sig på en række områder. I 1991 havde hedeområdet ligget uberørt hen i 25 år, hvilket betød, at vegetationen var fuldstændig domineret af bævreasp.Arealet ejes af Børglum Kloster, som lavede en aftale med Dansk Naturfredningsforening om at organisationen skulle overtage pasningen af arealet. Aftalen indebar, at området blev indhegnet og at kvæg eller får skulle afgræsse området.I første omgang virkede det perfekt - bævreaspen blev begrænset og det gav plads til, at gamle lyngplanter kunne erstattes med nye. Dengang var der 114 sorter, men i dag er tallet mindre. Årsagerne er en række tørre vintre, problemer med at finde det rigtige antal dyr til græsningen samt luftbåren kvælstofforurening fra landbruget.Det betyder, at der stort set ikke længere er blåbær på heden, ligesom det er særdeles småt med lyng.