HEF afviser, at fejl kunne genere køer

Ejeren af det ødelagte jordspyd, Himmerlands Elforsyning, er ikke indstillet på at udskrive en check på 1,2 million kroner, som krævet af ægteparret Rasmussen.

- Vi afviser, at der er en årsagssammenhæng. Parrets problemer med besætningen må skyldes andre forhold, siger HEF’s advokat Kim Munk-Petersen, der ikke ønsker at komme ind på, hvilke forhold det måtte dreje sig om. - Vi skal ikke forklare, hvorfor køerne har haft det skidt. Det er landmanden, der skal bevise, der er en sammenhæng mellem jordspyddet og problemerne i hans besætning, siger advokaten, der fastholder, at det ikke er tilfældet. - Vi har flere syns- og skønsrapporter, der fastslår, at det umuligt har kunnet gøre køerne ondt, siger han. Opgaven med at påvise en sammenhæng mellem fejlen i elnettet og problemerne med køerne er lagt i hænderne på advokat Tage Kragbak, der i den sammenhæng har indkaldt en række vidner, herunder leverandører af foder, landbrugskonsulenter dyrlæger og elinstallatører. - Det var jo ikke bare køerne, det var gjaldt med. Også landbrugets eludstyr gik i stykker langt hyppigere end normalt for den slags, siger Tage Kragbak. To ting er de to advokater dog enige om. Det ene er, at de ikke har kunnet finde tilsvarende sager at støtte sig til. Den anden er, at der er tale om en uhyre kompliceret sag, hvilket har medvirket til, at den først nu ni år efter, at fejlen blev konstateret, og efter fem års forberedelser er klar til at blive bragt for en dommer. Der er afsat to hele retsdage til sagen.