Lokalpolitik

Heftig debat uden afklaring

Masser af forslag, men intet konkret kom på bordet

Ø. DOENSE: Allerede inden borgermødet på Tinghøj begyndte, blev der snakket vejunderføring. - Det berører da ikke jer?, som en kvinde fra Ø. Doense spurgte kvinden på den anden side af kaffekoppen. - Jo, de skærer det hele af, svarede hun prompte. - Nå, jeg troede ikke, at det kom så langt op. Så bliver det da lidt spændende. Og det var netop, hvad det blev, da Doense Borgerforening, DI46 og Doense Vandværk inviterede til borgermøde angående Banestyrelsens planer om at lukke jernbaneoverkørslen på Storegade. Ligesom de to kvinder var mere end 50 borgere nemlig mødt frem tirsdag aften for at få svar på spørgsmål og ridset konsekvenserne op, hvis Banestyrelsens forslag bliver til noget. Men selvom spørgelysten var enorm, og den ene idé afløste den anden, kastede mødet ikke noget konkret forslag af sig, som alle i den fyldte sal kunne bakke op om. Dertil var interesserne for mange, og som sådan blev der mest varmet op til torsdag 13. november, hvor Banestyrelsen selv kommer til Ø. Doense for at besvare spørgsmål. Nervøse borgere I stedet for den nuværende baneoverkørsel, vil styrelsen anlægge en vej under togbanen 75 meter syd for Storegade. Som forslaget ser ud nu, betyder det, at gående og cyklister skal bevæge sig 75 meter ned til vejunderføringen og tilbage igen for at komme over på den anden side af togskinnerne. Det betyder også, at beboerne syd for Storegade bliver klemt inde mellem den eksisterende og den nye vej, og det var ét af de forhold, der blev vendt og drejet på det mere end to timer lange borgermøde. Men det var langt fra det eneste. En mor med to børn var for eksempel nervøs for trafik på begge sider af huset. Brugsen frygtede, at tilkørslesforholdene vil blive ødelagt, og folk havde generelt svært ved at se, hvordan vandværket skal blive liggende, hvis der kommer en ny vej, hvor det ligger i dag. Erstatning til alle Og så var der familierne i de huse, der kommer til at ligge mellem de to veje. Nogle får skåret noget af deres have, mens andre bliver lukket inde mellem vejene. - Det eneste vi har tilbage, er den lille firkant, bygningerne ligger på nu. De fire tønder land syd for vejen mister deres værdi, fordi de bliver helt afskåret fra huset, fortalte en kvinde. Byrådsmedlem Jens Peter Ellefsen (S) forklarede, at der vil blive givet erstatning til alle efter reglerne i lov om ekspropriation. - Brugsen vil blive holdt helt skadesløs, sagde han og nævnte, at det samme vil være tilfældet, hvis vandværket skal flyttes. Medlem af byrådet Steen Brandt (UP) foreslog imidlertid noget helt andet. - Så er det bedst, at man intet laver i Doense, for det berører ingen. Det er urimeligt at splitte en landsby. Nogle i salen nikkede, andre protesterede. - Udviklingen kommer, og så må vi stå sammen og få det bedste ud af det, påpegede en herre. Han blev bakket op af flere landsbykolleger. - Vi skal forhandle os frem til den rigtige løsning for os, som et par stykker påpegede i løbet af mødet.