Hegnsnatur

314 arter i danske hegn er undersøgt. Hegnsplanter er almindelige arter, der tåler mange forstyrrelser. Gamle, brede, selvgroede hegn har størst diversitet. Hegn er til fordel for råvildt men skidt for lærke og agerhøne. Hegn kan virke som korridorer mellem naturområder for nogle arter, som barriere for andre. Gødning, ammoniak og pesticidafdrift påvirker mest. Økologisk landbrug giver flere arter. Mere om naturplaner på www.landscentret.dk