Rosport

Heksen har forpestet dejlig havn

Byrådsmedlem kommenterede byggeplaner på Sæby Havn

SÆBY:Slagsmål omkring Sæby havn, åudløbet, Paradisjorderne, Sæby Kirke og det tidligere kloster har gennem århundreder ofte sat sindene i bevægelse og givet anledning til verbale slagsmål. Og gør det også i rigt mål netop nu Det understregede byrådsmedlem Hans Krarup Olesen, da han holdt båltalen på arealet ved Sæby Roklub sankthansaften - ved åen og havnen. Uden at nævne DLG-bygning-sagen og planerne om opførelse af luksuslejligheder på havnefronten var det tydeligt, hvad Hans Krarup Olesen hentydede til, da han bl.a. kommenterede de aktuelle problemer omkring byggeprojekter på havnen på denne måde: - Paradishaverne, hvor klostrets tiggermunke dyrkede deres små haver, lå nord for åen. Syd for lå der en høj tilsandet og værdiløs mark, der i 1500-tallet kaldtes Skærsilden. - Og hvor vil jeg så hen med al den gamle flere århundrede gamle snak. Jo, når vi aften skal sende heksen til Bloksbjerg, er det, fordi hun i det forløbne år har optrådt som uromageren på havneområdet i forskellige roller. Som en politisk kandestøber, som en stædig kommune, som kritiske naboer og beboergruppe, som en sensationslysten presse og som en arrogant bygherre. - Og hvar det så ført til? Jo, heksen har forpestet en dejlig havn med intriger og sladder og resulteteret, at vi nu bliver lutret i Skærsilden. Men forhåbentlig er vi på vej til Paradiset. For vi må indse og acceptere, at når forandringens vinde blæser ind over Sæby, så skal der bygges vindmøller og ikke læskærme, fortsatte Hans Krarup Olesen. - Vi har så mange dejlige steder i Sæby, der er værd at værne om. Så lad os tage hinanden i hånden og indrømme, at den måde, vi har opført os på i det forgange år, var forkert. Og lad os sammen sende heksen ad Hækkenfeldt til - og vende den anden kind til. For livet er for kort til kun at genere hinanden. Specielt, når der nu er så mange gode ting, vi kan få gennemført, hvis vi rækker hinanden hånden. - Vi har det godt i Sæby og i Danmark. Lad os derfor skønne på hver dag, hvor vi kan stå op og sige "Hvor er det dejligt at være dansker". Bålfesten ved havnen blev generet af dårligt vejr med regn og blæst. Det betød, at valfarten til havnen sankthansaften i år var knap så kraftig som tidligere år, men der var dog trods alt mødt flere hundrede mennesker op.